Еврогрупа, 20/03/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 20/03/2017
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Проекти за бюджетни планове и изпълнение на Пакта за стабилност и растеж

Еврогрупата направи оценка на начина, по който държавите членки от еврозоната изпълняват своите проекти за бюджетни планове за 2017 г. и ангажиментите, изложени в изявленията на Еврогрупата от 5 декември 2016 г. и 26 януари 2017 г. Оценката беше извършена в контекста на зимната прогноза за 2017 г. на Европейската комисия и не се различава значително от оценките, направени през декември 2016 г. и през януари тази година.

Еврогрупата постигна съгласие да разгледа отново положението тази пролет.

Тематична дискусия по въпросите на растежа и работните места: пенсионни системи

Еврогрупата продължи своята дискусия за пенсионните системи на държавите членки от еврозоната. Този път министрите разгледаха неотдавнашната аналитична дейност, извършена от Европейската комисия, и постигнаха съгласие за започването на сравнителен анализ на базата на референтни показатели между държавите членки.

Сравнителният анализ на пенсионните системи ще се основава на набор от показатели (които включват фискалната устойчивост на пенсионните системи) и на най-добрите национални практики. Подробностите са изложени в изявлението на Еврогрупата.

Този въпрос беше обсъден за последен път през юни 2016 г., когато министрите постигнаха съгласие по набор от общи принципи за укрепване на устойчивостта на пенсиите.

Гърция

Институциите (Европейската комисия, Европейската централна банка, Международният валутен фонд и Европейският механизъм за стабилност) и министърът на финансите на Гърция Евклид Цакалотос информираха Еврогрупата за новостите във връзка с втория преглед на програмата за икономически корекции на Гърция.

Гръцките власти и институциите продължават да се стремят към бързото сключване на споразумение на работно равнище въз основа на общото разбиране, което постигнаха миналия месец. Те ще проведат интензивни разговори в Брюксел през идните дни с акцент върху основните нерешени въпроси. Те включват благоприятстващо растежа възстановяване на баланса на публичните финанси на Гърция в средносрочен план (през 2018 г. и след това) и реформата на пазара на труда.

Споразумението на работно равнище е необходимо условие за успешното приключване на прегледите на програмата и следователно за получаване на по-нататъшна финансова подкрепа, предвидена по програмата.

Последно преразгледан на 21/03/2017