Еврогрупа, 22/05/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 22/05/2017
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Гърция

Еврогрупата приветства предварителното споразумение, постигнато между Гърция и институциите, относно нов набор от политически реформи за подпомагане на икономическото възстановяване на страната. Споразумението е важна стъпка към финализиране на втория преглед на програмата на Гърция за макроикономически корекции.

Еврогрупата приветства напредъка, постигнат от Гърция, която вече изпълни значителна част от договорените предварителни действия.

Предприетите от Гърция под формата на законодателни актове мерки за реформи обхващат области като пенсиите, подоходния данък, пазара на труда и енергийния сектор. Те следва да подпомогнат благоприятното за растежа възстановяване на баланса на икономиката и да укрепят средносрочната фискална стратегия на Гърция.

Еврогрупата проведе задълбочено обсъждане на устойчивостта на държавния дълг на Гърция, но не постигна цялостно споразумение. Работата през следващите седмици ще продължи в договорената през май 2016 г. рамка с оглед на постигането на окончателно решение по време на следващото заседание на Еврогрупата.

Икономическата ситуация в еврозоната

Еврогрупата обмени мнения за икономическото положение и най-новото развитие с инфлацията в еврозоната след представянето от Комисията на нейната икономическа прогноза от пролетта на 2017 г., публикувана на 11 май 2017 г.

Испания: 7-ма мисия за наблюдение след приключване на програмата

Еврогрупата получи кратка информация за основните заключения от 7-ата мисия за наблюдение след приключването на програмата за Испания, която беше проведена от служители на Европейската комисия и Европейската централна банка на 24—26 април.

Мисията потвърди, че не съществува опасност от неизплащане на заемите, получени от Испания в рамките на програмата за рекапитализиране на нейния банков сектор през 2012—2014 г., подпомогната от Европейски механизъм за стабилност.

Последно преразгледан на 02/06/2017