Еврогрупа, 15/09/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 15/09/2017
  • 09:00
  • Талин

Основни резултати

Информация за заседанието

Гърция

Финансовият министър на Гърция Евклид Цакалотос и институциите (Европейската комисия, Европейската централна банка, Европейският механизъм за стабилност и Международният валутен фонд) информираха Еврогрупата за актуалното състояние на текущата програма за икономически реформи на Гърция.

Те представиха очаквания график на наскоро започналия трети преглед на програмата. Гърция ще трябва да завърши около 95 действия, много от които се отнасят до прилагането на законодателството, прието по-рано в хода на програмата.

Темите, които ще бъдат обхванати в третия преглед, включват бюджета на Гърция за 2018 г., преразглеждането на социалните обезщетения, реформата на пазара на труда, въпросите, свързани с публичната администрация, изпълнението на стратегията за необслужваните кредити, реформата на енергийния сектор и приватизацията.

Тематично обсъждане: икономическа устойчивост на ИПС

Министрите обмениха мнения относно начините за увеличаване на икономическата устойчивост в Икономическия и паричен съюз.

Те набелязаха редица области на политиката, в които подобренията биха могли да доведат до повишаване на икономическата устойчивост. Сред тях са необходимостта от диверсифициране на икономиката, гъвкавостта на пазарите на труда и на продуктовите пазари, данъчните стимули за инвестициите, качеството на институциите и други области.

Това първоначално обсъждане ще направлява по-конкретните бъдещи тематични дискусии на Еврогрупата по въпросите на растежа и създаването на работни места.

Икономическата устойчивост се отнася до способността на една държава за предотвратяване и справяне с икономически сътресения. Тя е особено важна за еврозоната, където страните споделят обща парична единица и са силно взаимозависими и липсата на икономическа устойчивост в една държава може бързо да доведе до сериозни последици в други икономики от еврозоната.

Последно преразгледан на 20/09/2017