Календар на заседанията

22 юни 2017 r.

23 юни 2017 r.

19 октомври 2017 r.

20 октомври 2017 r.

14 декември 2017 r.

15 декември 2017 r.

22 март 2018 r.

23 март 2018 r.

28 юни 2018 r.

29 юни 2018 r.