Календар на заседанията

18 октомври 2017 r.

19 октомври 2017 r.

20 октомври 2017 r.

14 декември 2017 r.

15 декември 2017 r.

22 март 2018 r.

23 март 2018 r.

28 юни 2018 r.

29 юни 2018 r.

18 октомври 2018 r.

19 октомври 2018 r.

13 декември 2018 r.

14 декември 2018 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език