Календар на заседанията

18 октомври 2017 r.

19 октомври 2017 r.

20 октомври 2017 r.

14 декември 2017 r.

15 декември 2017 r.

22 март 2018 r.

23 март 2018 r.

28 юни 2018 r.

29 юни 2018 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език