Календар на заседанията

25 март 2017 r.

29 април 2017 r.

22 юни 2017 r.

23 юни 2017 r.

19 октомври 2017 r.

20 октомври 2017 r.

14 декември 2017 r.

15 декември 2017 r.

22 март 2018 r.

23 март 2018 r.

28 юни 2018 r.

29 юни 2018 r.