Европейски съвет, 26-27/06/2014

Европейски съвет
 • Европейски съвет
 • 26-27/06/2014
 • Брюксел
 • Председателствано от Доналд Туск

Лидерите от ЕС избраха Юнкер да ръководи бъдещето на Съюза

На заседанието на Европейския съвет на 26—27 юни лидерите от ЕС взеха решение относно кандидата си за председател на Европейската комисия. Те обсъдиха и стратегическа програма за ЕС, предложението за мирен план в Украйна и поздравиха Гърция за постигнатото по време на гръцкото председателство. 

След гласуване с квалифицирано мнозинство Европейският съвет прие решението, с което на Европейския парламент се предлага Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия.

Решението идва след обстойните дискусии, които Херман ван Ромпьой проведе с основните партии в Европейския парламент и с представители на държавите членки за намиране на възможно най-добрия кандидат за този пост.

Европейският съвет реши да се събере отново на 16 юли, за да обсъди номинациите за останалите висши позиции в ЕС.

Европейска стратегическа програма

На специална проява на 26 юни в Ипер за отбелязване на стогодишнината от избухването на Първата световна война лидерите от ЕС обсъдиха бъдещето на Съюза, неговите приоритети и цели през следващите години.

Те постигнаха съгласие по стратегическа програма, централно място в която заемат 5 основни цели и начините за тяхното постигане:

 • по-силни икономики с повече работни места
 • общества, които предоставят възможности за действие на всички граждани и ги защитават
 • сигурно бъдеще по отношение на енергетиката и климата
 • надеждно пространство на основни свободи
 • ефективни съвместни действия в световен мащаб

Лидерите потвърдиха не само ангажимента си за провеждането на реформи и фискална консолидация, но и желанието си да направят необходимите за бъдещето инвестиции. Съществуващата фискална рамка на ЕС предлага възможности, които следва да се използват, за да се постигне равновесие между фискалната дисциплина и необходимостта да се подкрепя растежът.

Председателят Ван Ромпьой отбеляза: „Всички ние сме ангажирани с Пакта за стабилност и растеж и е важно гъвкавостта, заложена в съществуващите правила на Пакта, да се използва по най-добрия начин.“

„Всички ние сме ангажирани с Пакта за стабилност и растеж и е важно гъвкавостта, заложена в съществуващите правила на Пакта, да се използва по най-добрия начин“, заяви председателят Ван Ромпьой.

 

Кризата в Украйна

Лидерите от ЕС приветстваха мирния план на президента Порошенко. Същевременно Европейският съвет изрази съжаление, че прекратяването на огъня не е довело до пълно преустановяване на военните действия.

Що се отнася до санкциите, Европейският съвет запазва готовността си да се събере отново по всяко време за приемането на по-нататъшни съществени ограничителни мерки, ако до понеделник, 30 юни, Русия и сепаратистите не предприемат подробно описани, конкретни стъпки:

 • споразумение относно механизъм за проверка под наблюдението на ОССЕ с цел спазване на прекратяването на огъня и ефективен граничен контрол
 • връщане на три гранични контролно-пропускателни пункта на украинските власти
 • освобождаване на заложниците, включително на всички наблюдатели от ОССЕ
 • започване на преговори по същество за изпълнението на мирния план на президента Порошенко.

Споразумения за асоцииране с Грузия, Република Молдова и Украйна

На 27 юни ръководителите от ЕС подписаха Споразуменията за асоцииране с Грузия и Република Молдова. Краят на процеса по подписването с Украйна бе отбелязан на церемония, на която присъства новоизбраният президент на Украйна Порошенко.

Председателят Ван Ромпьой изтъкна историческия характер на церемонията: „Това са не просто поредните споразумения, а крайъгълен камък в историята на нашите отношения, а и за Европа като цяло. В името на тези по-тесни връзки с Европейския съюз в Киев и не само там хора дадоха живота си. Ние няма да ги забравим.“

Той припомни също, че „Европейският съюз е готов да работи с Русия колкото е необходимо за разсейването на евентуални недоразумения (...).“

Други точки в дневния ред

Европейски семестър

Европейският съвет одобри препоръките по държави, като по този начин отбеляза края на европейския семестър за 2014 г. Държавите от ЕС трябва да следват тези препоръки при изготвянето на националните си бюджети и на структурните реформи, както и в социалните си политики и политиките си по заетостта.

Лидерите от ЕС изтъкнаха и необходимостта да продължат усилията за фискална консолидация по диференциран и благоприятстващ растежа начин, както и структурните реформи за укрепване на растежа.

Разширяване на еврозоната

Европейският съвет приветства предложението на Комисията Литва да приеме еврото на 1 януари 2015 г. Съветът на ЕС ще приеме окончателното решение, след като Европейският парламент даде становището си.

Стратегически насоки по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие 

Европейският съвет определи стратегическите насоки за законодателното и оперативното планиране през следващите години. Тези насоки се отнасят до области, сред които имиграцията, убежището, границите, полицейското и съдебното сътрудничество, основните права и борбата с тежката престъпност и тероризма.

Водещият приоритет за този период е последователното транспониране, ефективното прилагане и консолидирането на установените правни инструменти и мерки на политиката.

Климат и енергетика

Лидерите направиха преглед на напредъка по рамката до 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката и подчертаха необходимостта от бързо разработване на основните ѝ елементи. Те обсъдиха и представената от Комисията европейска стратегия за енергийна сигурност.

Европейският съвет потвърди, че не по-късно от октомври 2014 г. ще вземе окончателно решение по рамката до 2030 година, включително относно мерките за подобряване на енергийната сигурност и относно целите в областта на междусистемните връзки.

Албания със статут на страна кандидатка

Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 24 юни 2014 г. за предоставяне на Албания на статут на страна кандидатка.

Последно преразгледан на 07/11/2014