Среща на върха на държавите от еврозоната, 12/07/2015

Среща на върха на държавите от еврозоната
  • Среща на върха на държавите от еврозоната
  • 12/07/2015
  • 14:00
  • Брюксел

Основни резултати

На 13 юли 2015 г. ръководителите на държавите от еврозоната приеха по принцип, че са готови да започнат преговори по програма за финансова помощ за Гърция по линия на ЕМС

Има редица строги условия, които трябва да бъдат изпълнени преди официалното започване на преговорите.

Споразумението ще трябва да бъде одобрено от Парламента на Гърция и от още няколко национални парламента.

„Приветствам напредъка и конструктивната позиция на Гърция, която спомага за възстановяване на доверието сред партньорите от еврозоната“, отбеляза Доналд Туск, председател на срещата на върха на държавите от еврозоната.

Следващи стъпки

След приключването на националните процедури Еврогрупата ще работи съвместно с институциите за бърз напредък на преговорите. Освен това министрите на финансите от еврозоната в спешен порядък ще обсъдят как да се помогне на Гърция да посрещне финансовите си нужди в краткосрочен план, т.нар. „мостово финансиране“. 

Последно преразгледан на 14/07/2015