60-ата годишнина от Римските договори, 25/03/2017

Европейски съвет
  • Европейски съвет
  • 25/03/2017
  • Рим
  • Председателствано от Доналд Туск
  • Списък на участниците 

Държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещнаха на 25 март в Рим, Италия, за отбелязване на 60-ата годишнина от Римските договори. Това беше повод за размисъл върху състоянието на Европейския съюз и поглед към бъдещето на процеса на интеграция.

„Днес в Рим ние вдъхваме нов живот на единственото по рода си обединение на свободните нации, чието начало бе поставено преди 60 години от нашите велики предшественици“, заяви председателят Доналд Туск на церемонията на Капитолия. „Навремето те не са обсъждали множество скорости, не са обмисляли напускания, но въпреки всички трагични събития в най-новата история те са вложили цялата си вяра в единството на Европа.“

Председателят Туск изтъкна факта, че в деня на годишнината милиони хора в цяла Европа показаха подкрепата си за ЕС.

„Същността на Европейския съюз не са лозунгите, не са процедурите, не са регламентите. Нашият Съюз е гарант, че свободата, достойнството, демокрацията и независимостта вече не са само мечта, а ежедневна реалност.“

Председателят Доналд Туск

В края на честванията лидерите приеха и подписаха Римската декларация, в която е очертана съвместна визия за предстоящите години.

В декларацията те подчертават, че Европейският съюз е неповторим Съюз с общи институции и непоклатими стойности, общност на мир, свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона, огромна икономическа сила, отличаваща се с безпрецедентни равнища на социална закрила и благополучие.

„Европейското единство започна като мечта на неколцина и се превърна в надежда за мнозина. Тогава Европа отново стана едно цяло. Днес сме единни и по-силни: стотици милиони хора в Европа се радват на живот в един разширен Съюз, преодолял старите разделения.“

Римската декларация 

Лидерите заявиха, че, съзнавайки загрижеността на европейските граждани, с Римската програма поемат ангажимент да работят за:

  • сигурна и безопасна Европа
  • преуспяваща и устойчива Европа
  • социална Европа
  • по-силна Европа на световната сцена

„Европа като политическо образувание или ще бъде единна, или изобщо няма да бъде. Само обединена Европа може да бъде суверенна Европа в отношенията с останалия свят“, заяви председателят Туск.

Контекст

Римските договори са основополагащите договори, с които се създават Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ); подписани са на 25 март 1957 г. и влизат в сила на 1 януари 1958 г.

Новите общности, чиято институционална структура е сходна с тази на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), включват и четири институции: Комисия, Съвет, Парламентарна асамблея и Съд, последните две от които са съвместни структури на трите общности.

Първото заседание на Съвета на ЕИО се провежда на 25 януари 1958 г. под председателството на белгийския министър на външните работи Виктор Ларок.

Последно преразгледан на 27/03/2017