Тристранна социална среща на върха, 18/10/2017

Европейски съвет
  • Европейски съвет
  • 18/10/2017
  • Председателствано от Доналд Туск

Основната тема на това заседание на тристранната социална среща на върха за растеж и заетост е „Изграждането на бъдещето на Европа: укрепване на устойчивостта и насърчаване на икономическия и социален напредък за всички“.

Обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху три области:

  • социалното измерение на Европа
  • постигнатия напредък и начините за подобряване на участието на социалните партньори в политиките и реформите на национално равнище
  • инвестирането в обучение в рамките на цифровата икономика и общество.

Програма

14:00

Заседание (Сграда Europa)

17:00

Обща снимка (Сграда Europa)

17:15

Пресконференция (Сграда Europa)

Какво представлява тристранната социална среща на върха?

Това е форум за диалог между институциите на ЕС на равнище председатели и европейските социални партньори на равнище висше ръководство. Срещата на върха се председателства съвместно от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и държавния или правителствения ръководител на държавата, изпълняваща ротационното председателство, в конкретния случай това е министър-председателят на Естония.

Работодателите са представени от BusinessEurope, от Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP) и от Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (UEAPME).

Профсъюзите са представени от Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC).

Последно преразгледан на 16/10/2017