Европейски съвет, 19-20/10/2017

Европейски съвет
  • Европейски съвет
  • 19-20/10/2017
  • Брюксел
  • Председателствано от Доналд Туск

Информация за медиите

Акценти в дневния ред

Лидерите на ЕС ще разгледат редица от най-неотложните въпроси, сред които миграцията, отбраната, външните работи и цифровизацията.

Миграция

Европейският съвет ще направи преглед на предприетите мерки за контрол на нелегалните миграционни потоци по всички маршрути.

Очаква се лидерите да вземат решение за евентуални допълнителни мерки, необходими за подпомагане на държавите членки на първа линия, и за засилване на сътрудничеството с ВКБООН и МОМ, както и с държавите на произход и транзитно преминаване.

Освен това Европейският съвет ще настоява за напредък в реформата на общата европейска система за убежище.

Цифрова Европа

Като вземе за отправна точка обсъжданията на срещата на върха в областта на цифровите технологии от 29 септември, Европейският съвет ще разгледа начините, по които ЕС може да се възползва от възможностите на цифровизацията и да преодолее свързаните с нея предизвикателства.

Лидерите ще направят преглед и на изграждането на цифровия единен пазар.

Отбрана

Държавните и правителствените ръководители ще подновят дискусиите по постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната. На юнското заседание на Европейския съвет лидерите постигнаха съгласие за необходимостта от започването на постоянно структурирано сътрудничество.

Външни отношения

В контекста на последните събития лидерите от ЕС ще разгледат някои конкретни външнополитически въпроси, включително отношенията с Турция.

Преговори във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Европейският съвет (член 50) във формат ЕС 27 ще направи преглед на актуалното развитие на преговорите вследствие на нотификацията от Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС.

Програма

19/10/2017 14:00

Пристигане на участниците

15:00

Обмен на мнения с председателя на Европейския парламент

15:30

Работна сесия на Европейския съвет

19:00

Пресконференция на председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия

19:30

Работна вечеря на Европейския съвет

20/10/2017 09:00

Пристигане на участниците

10:00

Работна сесия на Европейския съвет (член 50)

12:30

Пресконференция на председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия

Последно преразгледан на 05/10/2017