Съвет по образование, младеж, култура и спорт, 21-22/11/2016

Съвет на ЕС
  • Съвет на Европейския съюз
  • Заседание № 3502
  • Брюксел
  • 21/11/2016
  • Списък на участниците 
Последно преразгледан на 25/11/2016