Съвет по образование, младеж, култура и спорт, 20-21/11/2017

Съвет на ЕС

Информация за заседанието

Заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, посветено на младежта и образованието (20 ноември), и на културата и спорта (21 ноември), в Брюксел

  • Брюксел
  • 20/11/2017

Информация за пресата

Връзки с медиите

Служител в пресслужбата
+32 22817040
+32 479955079

Ако не сте журналист, моля изпратете искането си на служба „Информация за обществеността“.