Съвет по външни работи, 14-15/11/2016

Съвет на ЕС
Последно преразгледан на 16/11/2016