Среща на върха на Г-7 в Брюксел, 04-05/06/2014

Европейски съвет
  • Европейски съвет
  • 04-05/06/2014
  • Брюксел

Ръководителите на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство, САЩ, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия (ръководителите на Г-7) се срещнаха в Брюксел на 4—5 юни 2014 г. в състав Г-7.

Украйна и глобални въпроси от областта на външната политика

По време на работната вечеря в сряда ръководителите на Г-7 се съсредоточиха върху Украйна, отношенията с Русия и ответните действия спрямо кризата. Председателят Ван Ромпьой заяви: „От самото начало на кризата в Украйна членовете на Г-7 и Европейският съюз реагираха с единна позиция. На проявите на агресия ние реагирахме не само с политически действия, но и с икономически санкции.“

Обсъдена беше и програма с положителни мерки за намаляване на напрежението в отношенията с Русия и за стабилизиране на Украйна. Ръководителите на Г-7 приветстваха избирането на Петро Порошенко за президент и изразиха отново подкрепата си за икономическите и политическите реформи в Украйна. Те заявиха, че очакват Русия да сътрудничи с новоизбрания президент на Украйна и да прояви сериозни намерения за намиране на политическо решение. Ръководителите на Г-7 са готови, ако е необходимо, да засилят санкциите срещу Русия.

Същевременно те осъдиха и проведените на 3 юни в Сирия фиктивни президентски избори и обсъдиха положението в Южнокитайско и Източнокитайско море, Иран, Либия, Мали и Централноафриканската република, както и други въпроси на външната политика.

Ръководителите на Г-7 приеха и декларация относно неразпространението на оръжия и разоръжаването за 2014 г.:

Световни предизвикателства в областта на икономиката, енергетиката и изменението на климата, и развитието

Сутринта на втория ден ръководителите на Г-7 обсъдиха най-напред въпроса за световния растеж и начините за справяне с високото равнище на безработица. Ръководителите разгледаха и въпроси от областта на търговията, включително интензивните и амбициозни преговори, които се водят в момента между членовете на Г-7.

Втората работна сесия за деня беше посветена на изменението на климата и енергийната сигурност, с акцент върху диверсификацията на енергийните маршрути и източници. На срещата на върха бяха одобрени принципите и действията на инициативата на Г-7 от Рим в областта на енергетиката. С това ще се гарантира, че гражданите и предприятията ще ползват енергия, която е по-чиста, по-безопасна и по-сигурна, отколкото в миналото. Въпросът е свързан и с изменението на климата.

Председателят Барозу заяви: „Колкото по-малка е зависимостта ни от изкопаеми горива, които се намират понякога на проблемни места в света, и колкото повече разчитаме на възобновяеми източници и местни ресурси, толкова по-сигурни ще са доставките ни.“

Ръководителите потвърдиха ангажимента си за ограничаване на последиците от глобалното затопляне и изразиха категоричния си ангажимент за приемане на глобално споразумение относно изменението на климата през 2015 г.

Накрая, срещата по време на работния обяд в четвъртък беше посветена на въпроси от областта на развитието и създаването на международна рамка за периода след 2015 г.

На срещата на върха ръководителите на Г-7 имаха възможността да обсъдят и редица двустранни въпроси и да проведат информационни срещи на национално равнище.

Европейският съюз е пълноправен член на Г-7/Г-8 (и на Г-20) и се представлява съвместно от председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия.

За пръв път домакин на срещата на върха на Г-7/Г-8 беше ЕС — за пръв път тя се провежда в Брюксел в сградата на Съвета на Европейския съюз „Justus Lipsius“.

Контекст

Изминаха повече от 15 години от последната редовна среща на върха на Г-7, а сега за пръв път срещата на върха на Г-7 се провежда в Брюксел и неин домакин е Европейският съюз.

Първоначално срещата на върха на Г-8 беше определена да се проведе в Сочи (Русия) в началото на юни под председателството на Русия. Поради нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от страна на Руската федерация, по време на срещата си от 24 март 2014 г. в Хага (Нидерландия) ръководителите на Г-7 решиха вместо това да се срещнат в Брюксел на 4—5 юни 2014 г. в състав Г-7.

ЕС в качеството си на член на Г-7/Г-8

През 1977 г. в Лондон започна участието на представители на тогавашната Европейска общност в срещите на върха. Първата среща на върха на Г-7 се проведе в Рамбуйе (Франция) две години по-рано, през 1975 г. Първоначално ролята на ЕС беше ограничена до областите, в които той има изключителна компетентност, но с течение на времето ролята на ЕС нарасна. Европейската комисия постепенно беше включена във всички политически обсъждания в дневния ред на срещите на върха и след срещата на върха в Отава (1981 г.) участва във всички работни сесии на срещите на върха. Това е десетото участие на председателя на Комисията, г-н Барозу, който за пръв път присъства на срещата на Г-8 в Гленийгълс през 2005 г. Председателят на Европейския съвет, г-н Ван Ромпьой, участва в срещите на Г-8/Г-7 от влизането в сила на Договора от Лисабон (2009 г.).

Комисията и Европейският съвет имат всички отговорности, произтичащи от членството. Комюникето от срещата на върха има политически обвързващ характер за всички членове на Г-7.

Председателството се поема на ротационен принцип, както следва: Германия — 2015 г., Япония — 2016 г., Италия — 2017 г., Канада — 2018 г., Франция — 2019 г. и САЩ — 2020 г.

Последно преразгледан на 14/11/2014