Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
Официално лого на италианското председателство на Г-7
Официално лого на италианското председателство на Г-7
Лидерите на държавите от Г-7 се срещнаха в Сицилия, за да обсъдят световните предизвикателства

На 26 и 27 май 2017 г. Италия беше домакин на срещата на лидерите на държавите от Г-7. Акценти в срещата на върха бяха външната политика,световната икономика и намаляването на неравенството, както и миграционната криза.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представляваха ЕС на срещата на върха.

Лидерите приеха заключително комюнике и пътна карта относно равенството между половете, и постигнаха съгласие по план за действие относно иновациите, уменията и работната сила. Наред с това те приеха Декларация от срещата на Г-7 в Таормина относно борбата с тероризма и свързания с насилие екстремизъм.

Външна политика

По отношение на войната в Сирия, лидерите призоваха да се сложи край на конфликта посредством приобщаващ политически процес под ръководството на Сирия и под егидата на ООН. Те се ангажираха да активизират усилията си за борба с международния тероризъм в Сирия, по-специално ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда.

Г-7 обсъди положението в Либия, като призова настойчиво да се върви напред по пътя на политическия диалог и националното помирение.

Наред с това лидерите осъдиха извършените от Северна Корея ядрени опити и изстрелването на балистични ракети. Те призоваха Северна Корея да прекрати изцяло, проверимо и необратимо всички ядрени програми и програми за балистични ракети.

Лидерите се съсредоточиха и върху положението в Украйна, като призоваха за пълното изпълнение на договореностите от Минск. Те припомниха, че срокът на действащите санкции е ясно обвързан с цялостното изпълнение на тези договорености от страна на Русия и зачитането на суверенитета на Украйна.

Световна икономика

Първостепенен приоритет за Г-7 е повишаването на глобалния растеж, което да доведе до по-висок стандарт на живот и качествени работни места. Лидерите потвърдиха отново решимостта си да приложат всички инструменти на политиките, включително парични, бюджетни и структурни, за постигане на силен, устойчив, балансиран и приобщаващ растеж.

Намаляване на неравенствата

Лидерите признаха, че неравенствата накърняват доверието и ограничават потенциала за бъдещ растеж. Те постигнаха съгласие да укрепят способностите и устойчивостта на икономиките и общностите, в унисон с хода на промените, така че световната икономика да може да бъде от полза за всички.

Г-7 припомни, че утвърждаването на равенството между половете е принос от решаващо значение за постигането на напредък по пътя към устойчиво развитие. Лидерите приеха пътна карта на Г-7 за икономическа среда, която отчита аспекта на равенството между половете, с цел да се утвърждават икономическите права и възможности на жените и момичетата.

Търговия

Лидерите потвърдиха отново ангажимента си да запазят отворен достъп до пазарите и да се борят с протекционизма, като същевременно категорично се противопоставиха на всички нелоялни търговски практики. Те се ангажираха да следват подходящи политики, така че всички фирми и граждани да могат да оползотворят в максимална степен възможностите, предоставяни от световната икономика.

Г-7 призова да се премахнат всички нарушаващи търговията практики, така че да се стимулира създаването на действително равни условия. Наред с това лидерите изтъкнаха значението на основаната на правила многостранна търговска система и се ангажираха да работят съвместно за подобряване на функционирането на СТО.

Миграция

Лидерите призоваха за координирани усилия на национално и международно равнище за справяне с мащабното придвижване на мигранти и бежанци. Те постигнаха съгласие за установяване на партньорства, които да подпомагат страните да създадат в собствените си граници подходящи условия за справяне с факторите, водещи до миграция.

Наред с това лидерите признаха правото на държавите да упражняват контрол над границите си и да въвеждат политики в защита националния си интерес.

Африка

Сигурността, стабилността и устойчивото развитие на Африка са водещи приоритети за Г-7. Лидерите си поставят за цел да укрепят сътрудничеството и диалога с африканските държави и регионални организации за развиване на капацитета на Африка, с цел по-добро предотвратяване, отговор и управление на кризи и конфликти.

Иновации, умения и работна сила

Лидерите приеха ориентиран към хората план за действие на Г-7 относно иновациите, уменията и работната сила. В него е очертан набор от евентуални препоръки за политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и стимулиране на задвижван от иновациите растеж, който носи полза за всички.

Вж. също:

Контекст

Срещата на върха на Г-7 е форум, който в допълнение към икономическата координация на Г-20 в световен план играе важна роля за определяне на действията в световен мащаб в отговор на глобалните предизвикателства. Този форум обединява лидерите на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство, САЩ и ЕС.

Сегашната среща следва срещата на върха на Г-7 през 2016 г. в Япония и срещата, организирана по изключение от ЕС в Брюксел през 2014 г.

От 2014 г. насам, поради нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от страна на Руската федерация, лидерите се срещат във формат Г-7.

ЕС като член на Г-7

През 1977 г. представители на тогавашната Европейска общност за първи път вземат участие в срещата на върха в Лондон. Първоначално ролята на ЕС е ограничена до областите, в които той има изключителна компетентност, но с течение на времето неговата роля се разширява. ЕС постепенно бива включен във всички политически обсъждания в програмата на срещите на върха, а от срещата на върха в Отава (1981 г.) насам участва във всичките им работни заседания.

ЕС носи всички отговорности, произтичащи от членството. Комюникето от срещата на върха е политически обвързващо за всички членове на Г-7.

Председателството се поема на ротационен принцип, както следва: Япония – 2016 г., Италия – 2017 г., Канада – 2018 г., Франция – 2019 г. и САЩ – 2020 г.