Среща на върха ЕС — Япония, 06/07/2017

Международна среща на върха
  • Международна среща на върха
  • 06/07/2017

Срещата на върха ЕС — Япония се проведе на 6 юли в Брюксел. На срещата на върха лидерите обявиха политическо съгласие по амбициозно споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония и по-тясно политическо сътрудничество, основано на споделени ценности, права на човека, демокрация и върховенство на закона.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представляваха ЕС на срещата на върха.

Лидерите приеха изявление след срещата на върха, наред с друго изявление относно Северна Корея.

Споразумение за икономическо партньорство

Лидерите на ЕС и Япония постигнаха принципно съгласие по споразумение за икономическо партньорство. Това споразумение ще засили търговското и икономическото партньорство между ЕС и Япония, като намери решение на въпроси, свързани с:

  • достъпа до пазара за стоки (в това число автомобили и млечни продукти), услуги и инвестиции
  • обществените поръчки, включително в областта на железопътния транспорт
  • нетарифните мерки
  • защитата на географските указания
  • правата върху интелектуалната собственост.

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония ще бъде основата за стимулиране на свободна и справедлива търговия между две от най-важните световни икономики и отхвърля всякакви форми на протекционизъм. Наред с това със споразумението се укрепва ангажиментът на ЕС и Япония да работят още по-тясно за установяването на нови международни стандарти в бъдеще.

„Макар някои да твърдят, че отново настъпва времето на изолационизма и разпадането, ние показваме, че това не е така. Че светът действително няма нужда да се връща един век назад. А точно обратното. Не е задължително да бъде така. Както и го доказваме заедно с Япония.“

Председателят Доналд Туск по време на пресконференцията на срещата на върха ЕС — Япония в Брюксел

Преговорните екипи на двете страни ще приключат работата по споразумението, което ще позволи скоро да бъде дадено начало на вътрешните процедури в ЕС и в Япония.

Споразумение за стратегическо партньорство

Япония и ЕС постигнаха също принципно съгласие по споразумението за стратегическо партньорство. Това споразумение ще предостави рамката за още по-задълбочено и по-стратегическо сътрудничество между ЕС и Япония.

В споразумението за стратегическо партньорство се изтъкват споделените ценности и общи принципи, които съставляват основата на партньорството между ЕС и Япония, в това число правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

„Тази основа от споделени ценности, към които не само се придържаме, но и които, съгласно споразумението за стратегическо партньорство, сме се ангажирали да утвърждаваме, ни позволи да приключим тези преговори. И най-важното — няма губещи.“

Председателят Доналд Туск по време на пресконференцията на срещата на върха ЕС — Япония в Брюксел

Северна Корея

На срещата на върха лидерите настояха за бързо приемане на новарезолюция на Съвета за сигурност на ООН относно Корейската народнодемократична република (КНДР) след неотдавнашното изстрелване на балистична ракета с евентуален междуконтинентален обсег.

Те настойчиво приканиха КНДР да преустанови всички ядрени програми и програми с оръжия за масово унищожение и балистични ракети и да започне надежден диалог с международната общност.

За повече информация:

Последно преразгледан на 07/07/2017