Среща на върха на държавите от Г-20 в Хамбург, Германия, 07-08/07/2017

Международна среща на върха
 • Международна среща на върха
 • 07-08/07/2017
 • Германия

Лидерите на държавите от Г-20 се срещнаха в Хамбург, Германия на 7—8 юли. На срещата на върха ЕС беше представен от председателя на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Темата на тазгодишната среща беше „оформянето на един взаимосвързан свят“.

Лидерите приеха декларация, в която се поставя акцент върху:

 • споделянето на ползите от глобализацията
 • изграждането на устойчивост
 • подобряването на устойчивия поминък
 • поемането на отговорност

Наред с това те приеха план за действие за засилване на сътрудничеството в борбата с тероризма и за справяне с чуждестранните бойци терористи.

По отношение на енергетиката и климата лидерите отбелязаха оттеглянето на Съединените щати от Парижкото споразумение. Лидерите на останалите държави от Г-20 заявиха, че Парижкото споразумение е необратимо, и одобриха план за действие от Хамбург на Г-20 в областта на климата и енергетиката за растеж.

По отношение на миграционната и бежанската криза лидерите се споразумяха да засилят координацията и да противодействат на контрабандистите и трафикантите на хора. Справянето с първопричините за миграцията и подкрепата на държавите на произход и транзитно преминаване също са приоритети за лидерите.

„Контрабандата на мигранти е организиран бизнес. През последната година само в Либия той е донесъл 1,6 милиарда долара. Тези печалби дават възможност на контрабадистите да установят контрол над някои части на страната. Освен това те си сътрудничат с терористи и допълнително подкопават стабилизирането на Либия.“

Председателят Туск на пресконференцията преди срещата на върха на Г-20, 7 юли 2017 г.

Лидерите подчертаха необходимостта от по-голяма подкрепа, за да могат хората да се възползват от възможностите и предимствата на икономическата глобализация. Освен това те обсъдиха и начините за по-нататъшно изграждане на една отворена и устойчива финансова система.

Лидерите поеха ангажимент да засилят международното данъчно сътрудничество и финансовата прозрачност, както и да разгледат въпроса за излишния капацитет за производство на стомана.

Развитието на Африка продължава да бъде важен приоритет за Г-20. Лидерите поставиха началото на инициативата запартньорство на Г-20 с Африка с цел стимулиране на растежа и създаването на работни места на континента. Това включва инициативата на Г-20 за младежка заетост в селските райони, която ще допринесе за създаването на 1,1 милиона нови работни места до 2022 г.

Лидерите изтъкнаха колко е важно да се използва цифровизацията за постигането на приобщаващ и устойчив растеж. Насърчаването на цифровата грамотност и умения е от съществено значение за по-добрата подготовка на хората за бъдещето на труда.

Заедно с това лидерите се споразумяха за по-нататъшни действия за постигане на равенство между половете. Те изтъкнаха ролята на цифровизацията и на ИКТ в подкрепа на повишаването на ролята на жените.

Освен това лидерите подчертаха значението на международното сътрудничество в областта на здравеопазването, по-специално за по-ефективна борба с антимикробната резистентност.

13-ата среща на върха на Г-20 ще се проведе в Аржентина през 2018 г.

Други одобрени документи

Лидерите на Г-20 постигнаха съгласие и по няколко други документа:

Приоритетите на ЕС на срещата на върха на лидерите от Г-20

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представиха основните въпроси за срещата на върха в съвместно писмо до държавните и правителствените ръководители от ЕС:

 • ролята на Г-20 за това световната икономика да е ползотворна за всички
 • отворена и основана на справедливи правила многостранна търговска система и устойчива международна парична и финансова система
 • икономическите ползи от действията във връзка с климата и потенциалът на цифровата революция
 • избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане
 • борбата срещу тероризма и неговото финансиране
 • споделянето на отговорността за бежанците и мигрантите и осъществяването на партньорство с Африка за инвестиции, растеж и създаване на работни места

Контекст

Г-20 включва 19 държави плюс ЕС. Членовете на Г-20 произвеждат над 80% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) и представляват почти две трети от световното население.

Първата среща на върха на Г-20 е организирана през 2008 г. по време на световната финансова криза с цел активизиране на международното икономическо сътрудничество. Оттогава членовете на Г-20 провеждат срещи всяка година, за да обсъждат широк кръг от въпроси, свързани с икономическото и финансовото сътрудничество.

ЕС като член на Г-20

Европейският съюз е пълноправен член на Г-20 редом с четири от своите държави членки: Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Освен това Испания е постоянен гост на срещите на Г-20, а Нидерландия е държава партньор.

ЕС има собствено място на масата на Г-20 като един от най-големите икономически фактори в света със специфични компетенции в областта на търговията, икономическата политика, финансовото регулиране, развитието, енергетиката и изменението на климата.

Последно преразгледан на 10/07/2017