Пета среща на върха Африкански съюз—ЕС, 29-30/11/2017

Международна среща на върха
 • Международна среща на върха
 • 29-30/11/2017
 • Abidjan

Информация за медиите

Акредитация за срещата на върха може да бъде заявена до 17 ноември на следната страница:

Можете да следите #AUEU

Инвестиране в младите хора за устойчиво бъдеще

Петата среща на върха Африкански съюз—ЕС ще се състои на 29—30 ноември 2017 г. в Абиджан, Кот д'Ивоар.

2017 година е определяща за отношенията между ЕС и Африка, тъй като се навършват десет години от приемането на съвместната стратегия Африка—ЕС.

Срещата на върха АС—ЕС ще бъде ключов момент и възможност за укрепване на политическите и икономическите връзки между двата континента.

По време на срещата лидерите от ЕС и Африка ще обсъдят бъдещето на отношенията между ЕС и Африка и ще посветят специално внимание на инвестирането в младите хора. Това е ключов приоритет за Африка и ЕС, тъй като 60% от населението на Африка е на възраст под 25 години.

По време на срещата на върха ще бъдат обсъдени и други приоритети на партньорството между ЕС и Африка. Сред тях са:

 • мирът и сигурността
 • управлението, в това число демокрацията, човешките права, миграцията и мобилността
 • инвестициите и търговията
 • развиването на уменията
 • създаването на работни места

Съпътстващи прояви

Тъй като основна тема на срещата на върха е темата за младежта, младите хора ще участват активно в подготовката за срещата на лидерите в Абиджан.

Четвъртата среща на високо равнище на младите хора от Африка и Европа събра 120 младежки лидери в Абиджан на 9—11 октомври. Те ще приеха декларация с препоръки за срещата на върха през ноември.

Въз основа на декларацията 36 младежи от двата континента ще продължат работата по тази тема посредством младежката иницатива на АС и ЕС „plug-in“. От 12 октомври до 29 ноември те ще изготвят предложения за срещата на върха.

Освен това на 27 ноември в Абиджан ще се проведе 6-ият бизнес форум между ЕС и Африка. Той има за цел да даде тласък на инвестициите, които стимулират развитието в Африка. Централно място в дискусиите на бизнес форума ще заеме въпросът за младежите и жените предприемачи.

По рано тази година, на 11—13 юли в Тунис се състоя форумът на Африка и ЕС, посветен на гражданското общество. Той беше организиран за трети път и събра организации на гражданското общество от двата континента. Те приеха декларация, в която се подчертаваше важността на участието на гражданското общество в отношенията между ЕС и Африка.

ЕС и Африка в цифри

ЕС и неговите държави членки са основният фактор за насърчаване на развитието, стабилността и мира в Африка:

 • 21 млрд. евро под формата на помощ за развитие бяха предоставени на Африка през 2016 г. от ЕС и неговите държави членки — най-големите дарители на помощ на континента
 • 32 млрд. евро бяха инвестирани в Африка от дружества от ЕС през 2015 г., което представлява около една трета от общите преки чуждестранни инвестиции в Африка
 • 3,35 млрд. евро са разпределени за Европейския фонд за устойчиво развитие и се очаква да дадат тласък на инвестиции на стойност до 44 млрд. евро
 • 7 граждански и военни мисии са разположени в цяла Африка
 • 1,4 млрд. евро са предвидени за образователни програми в Африка от 2014 г. до 2020 г.

Предишна среща на върха

През 2014 г. четвъртата среща на върха АС—ЕС събра над 60 лидери от ЕС и Африка, за да обсъдят бъдещето на отношенията между ЕС и Африка и да укрепят връзките между двата континента.

Вж. също

Последно преразгледан на 17/10/2017