Политически размисъл за бъдещето на Европейския съюз

Европейски съвет

Държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещнаха на 25 март 2017 г. в Рим, Италия, за отбелязването на 60-ата годишнина от Римските договори. Това беше повод за размисъл върху състоянието на Европейския съюз и поглед към бъдещето на процеса на интеграция.

В Декларацията от Рим, подписана в края на честванията, лидерите изложиха съвместна визия за предстоящите години. Те поеха ангажимент да работят за:

 • сигурна и безопасна Европа: в която всички граждани могат да се движат свободно; с обезопасени външни граници и ефикасна миграционна политика
 • преуспяваща и устойчива Европа: насърчаваща трайния и устойчив растеж, със силен единен пазар
 • социална Европа: бореща се с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността
 • по-силна Европа на световната сцена: развиваща съществуващи партньорства и изграждаща нови, отдадена на укрепването на своята обща сигурност и отбрана

С Декларацията от Рим приключи процесът на политически размисъл, започнал в Братислава на 16 септември 2016 г. вследствие на резултатите от референдума в Обединеното кралство през юни 2016 г.

2017

25 март

60-ата годишнина от Римските договори

Държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещнаха на 25 март 2017 г. в Рим, Италия, за отбелязването на 60-ата годишнина от Римските договори. Това беше повод за размисъл върху състоянието на Европейския съюз и поглед към бъдещето на процеса на интеграция.

В края на честванията лидерите приеха и подписаха Римската декларация, в която е очертана съвместна визия за предстоящите години. „Ние се обединихме в името на нещо по-добро. Европа е нашето общо бъдеще,“ заявиха те в декларацията.

Лидерите заявиха, че, съзнавайки загрижеността на европейските граждани, с Римската програма поемат ангажимент да работят за:

 • сигурна и безопасна Европа
 • преуспяваща и устойчива Европа
 • социална Европа
 • по-силна Европа на световната сцена

10 март

Неформална среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС

В петък, 10 март, 27-те лидери проведоха неформална среща, за да подготвят честването на 60-ата годишнина от Римските договори, и обсъдиха основните елементи на Декларацията от Рим.

Дебатът беше съсредоточен върху бъдещето на ЕС, включително идеята за Европа на различни скорости.

„Някои очакват системни промени, които биха ослабили връзките в рамките на ЕС и биха засилили ролята на отделните държави спрямо общността. Други, напротив, търсят нови и по-задълбочени измерения на интеграцията“, заяви председателят Туск в обобщение на обсъжданията.

Той изтъкна, че предвид интересите на общността от 27 държави в контекста на предстоящите преговори във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС и дългосрочните стратегически интереси на ЕС, той ще настоява за всеобщ стремеж към запазване на политическото единство между 27-те държави.

„Когато обсъждаме различните сценарии за Европа, основната ни цел следва да бъде укрепването на взаимното доверие и единството между 27-те. След днешния дебат мога открито да заявя, че 27-те лидери са съгласни с тези цел“, посочи той.

1 март

Бяла книга за бъдещето на Европа

Европейската комисия публикува този документ в навечерието на 60-ата годишнина от Римските договори. В него са изложени пет сценария, всеки от които прави кратък преглед на потенциалното състояние на Съюза до 2025 г. в зависимост от избора, който Европа ще направи.

Сценариите разглеждат начините, по които Европа ще се променя през следващото десетилетие — от въздействието на новите технологии върху обществото и заетостта до съмненията относно глобализацията, проблемите, свързани със сигурността, и възхода на популизма.

3 февруари

Неформална среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС в Малта

Неформалната среща, чийто домакин беше малтийският министър-председател Джоузеф Мускат, а председател — председателят на Европейския съвет Доналд Туск, беше повод 27-те ръководители да се подготвят за предстоящата 60-а годишнина от Договора от Рим на 25 март 2017 г.

За основа на обсъжданията послужи политическият размисъл за бъдещето на ЕС с 27 държави членки, започнал веднага след като на 23 юни 2016 г. Обединеното кралство гласува да напусне Европейския съюз и продължил в Братислава на 16 септември 2016 г.

31 януари

Писмо за бъдещето на Европа

„В единството е силата ни, в разединението — провалът“, каза Доналд Туск преди срещата на върха в Малта.

В писмото си до 27-те държавни и правителствени ръководители председателят на Европейския съвет определи три основни заплахи, които застрашават стабилността на Европа. Те включват:

 • новата геополитическа ситуация: един все по-„самоуверен“ Китай, агресивната политика на Русия към Украйна и своите съседи, войните, терорът и анархията в Близкия Изток и Африка (като радикалният ислям играе основна роля) и „обезпокоителните изявления“ на новата американска администрация – всичко това прави нашето бъдеще в много висока степен непредсказуемо
 • вътрешното положение: надигане на националистически, все по-ксенофобски настроения в самия ЕС
 • нагласата на проевропейските елити: отслабване на вярата в политическата интеграция, поддаване на популистки аргументи и съмнение в основните ценности на либералната демокрация

В писмото председателят Доналд Туск призова лидерите да бъдат единни.

„Трябва да бъде съвършено ясно, че разпадането на Европейския съюз няма да доведе до възстановяване на някакъв митичен пълен суверенитет на неговите държави членки, а до тяхната реална, фактическа зависимост от големите суперсили: Съединените щати, Русия и Китай. Само заедно можем да бъдем напълно независими“, заяви Туск.

2016

13 декември

Съветът постигна съгласие по преговорната позиция относно инструментите за търговска защита

Комитетът на постоянните представители (Корепер) постигна съгласие по преговорната позиция на Съвета по предложение за модернизиране на инструментите на ЕС за търговска защита.

С предложения регламент се изменят сега действащите антидъмпингови и антисубсидийни регламенти, за да се противодейства по-добре на нелоялните търговски практики. Целта е да се осигури закрила на производителите от ЕС от щети, причинени от нелоялна конкуренция, като се гарантира свободната и лоялната търговия.

7 декември

Споразумение относно системни проверки по външните граници

Комитетът на постоянните представители (Корепер) одобри компромисен текст, договорен с Европейския парламент, във връзка с изменение на Кодекса на шенгенските граници с цел да се засилят проверките по външните граници в приложимите бази данни.

7 декември

Европейската агенция за гранична и брегова охрана сформира резерв за бързо реагиране

Резервът за бързо реагиране се състои от 1 500 служители, осигурени от държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави. В случай на кризисна ситуация те ще бъдат незабавно предоставени на разположение на агенция Frontex, която може да се разпореди за разполагането им в рамките на пет работни дни.

6 декември

Съветът постига съгласие да удължи срока на Европейския фонд за стратегически инвестиции

Съветът постигна съгласие по позицията си по предложение за удължаване на срока на съществуване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — водещата инициатива на ЕС в рамките на неговия План за инвестиции за Европа.

Постигнатият компромис включва удължаване на срока на ЕФСИ и разширяване на финансовия му капацитет, като бъдат мобилизирани най-малко половин трилион евро за инвестиции до 2020 г. Въвеждат се също редица оперативни подобрения, за да се вземат предвид поуките, извлечени от първата година на функциониране на фонда.

6 декември

Общ набор от предложения за прилагане на Съвместната декларация на ЕС и НАТО

Съветът прие заключения относно прилагането на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, като одобри 40 предложения в 7 области. Тези предложения бяха одобрени същия ден от Северноатлантическия съвет.

14 ноември

План за изпълнение в областта на сигурността и отбраната

Министрите на външните работи и на отбраната от ЕС обсъждат плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната в рамките на глобалната стратегия на ЕС. Те установяват равнището на амбиция и пътя напред за бъдещото развитие на политиката на ЕС за сигурност и отбрана.

30 октомври

Подписване на ВИТС

Доналд Туск, председател на Европейския съвет, Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, и Джъстин Трюдо, министър-председател на Канада, се срещнаха в Брюксел по повод 16-ата среща на върха ЕС—Канада. Те подписаха Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада и Споразумението за стратегическо партньорство (ССП) и направиха съвместна декларация относно партньорството между ЕС и Канада.

20—21 октомври

Европейски съвет, 20—21 октомври 2016 г.

Лидерите направиха преглед на актуалното състояние по отношение на Пътната карта от Братислава. Министър-председателят Фицо представи постигнатите до момента резултати, включително ратифицирането на Парижкото споразумение и стартирането на дейността на европейската гранична и брегова охрана.

6 октомври

Европейската агенция за гранична и брегова охрана започва работа

Европейската агенция за гранична и брегова охрана започна официално да функционира на 6 октомври 2016 г. Откриването се състоя на граничен пункт Капитан Андреево на българската външна граница с Турция.

„Ние създаваме нова реалност по външните ни граници. Тя е конкретен резултат от съвместния ангажимент, договорен в рамките на Пътната карта от Братислава, както и практически пример за единство между държавите членки“, заяви Роберт Фицо, министър-председател на Словакия и председателстващ ротационното председателство на Съвета. „Това ще ни помогне да се върнем към Шенген,“ добави той.

Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще наблюдава стриктно външните граници на ЕС и ще работи с държавите членки за бързото идентифициране и преодоляване на потенциални заплахи за сигурността по външните граници на ЕС.

5 октомври

ЕС ратифицира Парижкото споразумение

ЕС официално ратифицира Парижкото споразумение, което задейства и влизането му в сила. Представители на председателството на Съвета и на Европейската комисия депозираха официалните документи за ратификацията пред Генералния секретар на ООН.

Споразумението влиза в сила 30 дни след ратифицирането от най-малко 55 държави чийто общ дял възлиза най-малко на 55 % от общите емисии на парникови газове. Този праг беше постигнат след ратифицирането от ЕС и 7 негови държави членки.

Влизането в сила ще стане преди началото на конференцията по изменението на климата, която ще се проведе в Маракеш от 7 до 18 ноември 2016 г.

16 септември

Среща на високо равнище в Братислава, 16 септември 2016 г.

Държавните и правителствените ръководители на 27-те се срещнаха в Братислава, за да поставят началото на политически размисъл относно по-нататъшното развитие на ЕС с 27 държави членки.

Лидерите постигнаха съгласие по декларация и пътна карта от Братислава, където се определят целите за следващите месеци:

 • възстановяване на пълен контрол по външните граници
 • гарантиране на вътрешната сигурност и борба с тероризма
 • засилване на сътрудничеството в ЕС относно външната сигурност и отбраната
 • насърчаване на вътрешния пазар и осигуряване на по-добри възможности за младите европейци

18 август — 15 септември

Консултации преди срещата на върха в Братислава

През август и септември 2016 г. председателят Туск проведе консултации с всички европейски лидери преди срещата в Братислава.

„Не се съмнявам, че трите основни предизвикателства са неконтролираната незаконна миграция, тероризмът и страхът от глобализацията“, посочи председателят Туск преди срещата си с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен в Стокхолм. „Стремежът ми е в Братислава да успеем да се споразумеем по основните приоритети и по действията, които трябва да предприемем във връзка с тях през следващите няколко месеца.“

На 8 септември председателят Туск посети и Лондон, където обмени мнения с британския министър-председател Тереза Мей.

29 юни

27-те ръководители проведоха неформална среща, за да обсъдят по-нататъшните действия след референдума в Обединеното кралство от 23 юни 2016 г.

"Решени сме да останем единни и да работим в рамките на ЕС за справяне с предизвикателствата на 21-ви век и за намиране на решения в интерес на нашите държави и народи,“ заявиха те в съвместно изявления.

Ръководителите постигнаха съгласие по следните принципи:

 • не може да има преговори с Обединеното кралство преди нотификация по член 50
 • в бъдеще Обединеното кралство следва да бъде близък партньор на ЕС
 • споразуменията ще трябва да се основават на баланс между правата и задълженията
 • достъпът до единния пазар изисква приемането на всичките четири свободи

27-те лидери ще се срещнат отново през септември 2016 г., за да продължат разговорите за бъдещето на ЕС.