Акредитация

Акредитация за срещи на върха и прояви на високо равнище

Валидна за: Заседания на Европейския съвет (срещи на върха) и други международни срещи на високо равнище

Заседание на Европейския съвет, 22—23 юни 2017 г.

Стандартна акредитация

Валидна за: Заседания на Съвета (на министерско равнище) и други заседания, с изключение на заседанията на Европейския съвет и срещите на високо равнище.

Еднодневна акредитация

Може да се получи от бюрото по сигурността на входа на пресцентъра. Моля да представите следните документи:

  • валидна лична карта или паспорт
  • валидна журналистическа карта или писмо, подписано от главния редактор на Вашата медийна организация, за потвърждаване на статута Ви на журналист и на събитието, което отразявате

Междуинституционална служебна карта на ЕС

Институциите на ЕС имат съвместна схема за акредитация за постоянните кореспонденти, установени в Брюксел. Схемата се ръководи от Европейската комисия.

6-месечна журналистическа служебна карта

Само за граждани на ЕС, пребиваващи в Белгия, или граждани на трета страна, които са живели в Белгия поне 5 години.

Тази служебна карта е валидна за всички заседания на Европейския съвет и други срещи на високо равнище. С тази служебна карта отпада необходимостта да кандидатствате поотделно за акредитация за всяко събитие.

Подаването на заявления за 6-месечна акредитационна служебна карта за втората половина на 2017 г. приключи.
Подалите заявление могат да получат акредитационните си служебни карти от 10 до 20 юли 2017 г. на гишетата за акредитация в сградата Justus Lipsius или, по време на срещите на върха, в центъра за акредитация в сградата LEX.

За повече информация се свържете с пресслужбата:

Tел.: +32 (0) 2 281 9000

Факс: + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu