Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Акредитация за срещи на върха и прояви на високо равнище

Валидна за: Заседания на Европейския съвет (срещи на върха) и други международни срещи на високо равнище

Заседание на Европейския съвет, 14—15 декември 2017 г.

Краен срок за подаване на заявления: 20 ноември 2017 г., 12:00 (на обяд)

Стандартна акредитация

Валидна за: Заседания на Съвета (на министерско равнище) и други заседания, с изключение на заседанията на Европейския съвет и срещите на високо равнище.

Еднодневна акредитация

Може да се получи от бюрото по сигурността на входа на пресцентъра. Моля да представите следните документи:

  • валидна лична карта или паспорт
  • валидна журналистическа карта или писмо, подписано от главния редактор на Вашата медийна организация, за потвърждаване на статута Ви на журналист и на събитието, което отразявате

Междуинституционална служебна карта на ЕС

Институциите на ЕС имат съвместна схема за акредитация за постоянните кореспонденти, установени в Брюксел. Схемата се ръководи от Европейската комисия.

6-месечна журналистическа служебна карта

Само за граждани на ЕС, пребиваващи в Белгия, или граждани на трета страна, които са живели в Белгия поне 5 години.

Тази служебна карта е валидна за всички заседания на Европейския съвет и други срещи на високо равнище. С тази служебна карта отпада необходимостта да кандидатствате поотделно за акредитация за всяко събитие.

Процедурата за получаване на 6-месечна акредитационна служебна карта за първата половина на 2018 г. е открита и ще продължи до 20 ноември 2017 г., 16,00 ч.

За повече информация се свържете с пресслужбата:

Tел.: +32 (0) 2 281 9000

Факс: + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu