Лица за контакт с медиите

Пресслужба

Централен секретариатТел. +32 22816319
Факс +32 22818026
press.office@consilium.europa.eu
ПресцентърТел. +32 22819000
Факс +32 22818541
press.office@consilium.europa.eu

 

Председател на Европейския съвет

Preben Aamann - говорител
Teл. +32 22812060 GSM +32 476850543
press.president@consilium.europa.eu
@PrebenEUspox (Twitter)

Ester Arauzo Azofra - служител за връзки с медиите
Европейски съвет, „Брекзит“, срещи на върха на ЕС с трети страни
Тел. +32 22815361 GSM +32 473630723
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu

Carla Valtorta - съдействие и координация за председателя на Европейския съвет
Тел. +32 22815150
press.president@consilium.europa.eu

Връзки с медиите и служители за връзки с медиите

Guy Milton Завеждащ „Връзки с медиите“
Тел. +32 22818519
GSM +32 477670660

guy.milton@consilium.europa.eu

Mirela Cioroiu (секретариат) 
Тел. +32 22813626
mirela.cioroiu@consilium.europa.eu

Ester Arauzo AzofraЕвропейски съвет, „Брекзит“, срещи на върха на ЕС с трети страни
Тел. +32 22815361 GSM +32 473630723
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu
Alain TaverritiЦифрови и социални медии, срещи на върха на ЕС
Тел. +32 22813684 GSM +32 475635962
alain.taverriti@consilium.europa.eu
François HeadИкономически и финансови въпроси
Тел. +32 22816083 GSM +32 475953807
francois.head@consilium.europa.eu
Virginie BattuВъншни работи; Въпроси на сигурността и отбраната
Тел. +32 22815316 GSM +32 470182405
virginie.battu@consilium.europa.eu
Maria TomasikЕврогрупа; Търговия; Развитие
Тел. +32 22812463 GSM +32 470882383
maria.tomasik@consilium.europa.eu
Veronica Huertas Cerdeira
Вътрешни работи; Координация на борбата с тероризма
Тел. +32 22814548 GSM +32 470882199
veronica.huertas-cerdeira@consilium.europa.eu
Ana Crespo Parrondo Околна среда и изменение на климата
Тел. +32 22815612 GSM +32 470884374
ana.crespoparrondo@consilium.europa.eu
Romain SadetПравосъдие; Корпоративни комуникации
Тел. +32 22818914 GSM +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Víctor FlaviánКонкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Тел. +32 22816715 GSM +32 473640390
victor.flavian@consilium.europa.eu
Daniela Maria Lenzu Селско стопанство и рибарство
Тел. +32 22812146 GSM +32 470880402
maria-daniela.lenzu@consilium.europa.eu
Päivikki Ala-HonkolaТелекомуникации и транспорт; (временно) Общи въпроси (сближаване, институционални въпроси, администрация)
Тел. +32 22818648 GSM +32 479955086
paivikki.ala-honkola@consilium.europa.eu
Evi LiaskouЗаетост, социална политика; Разширяване и ЕИП/ЕАСТ; Здравеопазване и потребителски въпроси; (временно) Бюджет
Тел. +32 22815272 GSM +32 470960477
evi.liaskou@consilium.europa.eu
Helena GomesЕнергетика; Образование, младеж, култура и спорт
Тел. +32 22817040 GSM +32 479955079
helena.gomes@consilium.europa.eu

Медийни операции

Erik Schultz-NielsenНачалник на отдел „Медийни операции“
Тел. +32 22817372 GSM +32 473879437
erik.schultz-nielsen@consilium.europa.eu
Vito Maltese Пресцентър и видеоизлъчване
Тел. +32 22818435 GSM +32 475360295
vito.maltese@consilium.europa.eu
Romain SadetРъководител на екип - медийна политика, планиране и пресцентър
Tел. +32 22818914 GSM +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Philippe CrapanzanoНюздеск
Тел. +32 22813790 GSM +32 478500442
philippe.crapanzano@consilium.europa.eu

Аудио-визуален сектор

Isabelle Brusselmans Съветник, началник сектор
Tел. +32 22815713 GSM +32 475 75 34 06 
isabelle.brusselmans@consilium.europa.eu
Andrea DesormeauxПродуцент
Tел. +32 22816716 GSM +32 477973552
andrea.desormeaux@consilium.europa.eu
Светла БобеваКоординация на откритите заседания на Съвета; Видеоизлъчване
Тел. +32 22816092
svetla.bobeva@consilium.europa.eu
Аудио-визуални технициplanning.audiovisuel@consilium.europa.eu
Фотографияplanning.photo@consilium.europa.eu

Председател на Еврогрупата

Michel Reijns - говорител
Тел. +31 652820938
m.reijns@minfin.nl
@MichelReijns
(Twitter)