Пресцентър

Генерален секретариат

Къде се намираме

Брюксел

Сграда Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Люксембург

Европейски конгресен център „Люксембург“
, Rue Fort Thüngen, 2

Главният пресцентър на Съвета се намира в неговото седалище в Брюксел. В него се провеждат брифинги и пресконференции и се осигуряват условия за работа на журналистите.

През април, юни и октомври Съветът заседава в Люксембург, където е осигурена подобна инфраструктура за медиите.

Работно време 

В Брюксел: от понеделник до петък, от 7,30 ч. до 19,00 ч.

В дните, в които се провеждат заседания на Съвета, пресцентърът е отворен най-малко два часа след края на заключителната пресконференция. Работното време на центъра е удължено по време на заседанията на Европейския съвет и на международните срещи на върха.

Барчето в пресцентъра е отворено по време на заседанията на Съвета, срещите на върха и брифингите за представителите на медиите.

В Люксембург: Пресцентърът е отворен само в дните, в които Съветът заседава, като отваря в 7,30 ч. и затваря най-малко два часа след края на заключителната пресконференция.

Акредитация

За достъп до сградите на Съвета и използване на оборудването журналистите трябва да разполагат с акредитация.

Достъп

Пресцентърът е отворен за акредитираните журналисти.

Делегациите от държавите членки и държавите кандидатки имат достъп до пресцентъра. Други специалисти, дипломати и посетители също могат да получат достъп при определени условия в зависимост от проявите в пресцентъра.

Оборудване

Журналистите могат да използват:

  • телевизионно и радио студио
  • кабинки за редактиране
  • работни места с широколентов интернет
  • безжична интернет връзка
  • телефон и ISDN връзка
  • фотокопирни машини
  • вътрешна система за видеонаблюдение
  • шкафове

Допълнителни възможности се предлагат за заседанията на Европейския съвет, когато се предоставят над 1000 работни места.