Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
  • 07/07/2015
  • 23:15
  • Изявление и бележки
  • 562/15
  • Икономика и финанси
  • Еврозона

Ще прочета договорено от лидерите изявление на срещата на върха на държавите от еврозоната тази вечер:

1. Тази вечер се събрахме, за да обсъдим тежкото положение на Гърция. Взехме под внимание, че органите на еврозоната имат готовност да направят всичко необходимо, за да осигурят финансовата стабилност на еврозоната като цяло.

2. След референдума министър-председателят на Гърция Ципрас пое ангажимент да представи ново искане за програма в рамките на Договора за ЕМС, включваща строги условия.

3. Постигнахме съгласие спешно да проучим дали е възможно да се създаде основа за постигане на споразумение, съобразено с поетите ангажименти и общите ни правила.

4. Най-късно до четвъртък, 9 юли, гръцкото правителство ще представи за оценка от страна на трите институции подробните си предложения за програма за всеобхватни и конкретни реформи, които ще бъдат представени на Еврогрупата.

5. Държавните и правителствените ръководители ще се срещнат в неделя, 12 юли. 

***

Нека да добавя няколко думи от моя гледна точка. Всички страни в преговорите споделят отговорността за настоящото статукво. Ето защо днес призовах всички лидери да се опитат да постигнат консенсус, който ще представлява общ успех за нас, без да има губещи или победители. Ако това не се случи, то ще означава край на преговорите с всички възможни последици, включително реализиране на най-лошия сценарий, при който всички ние ще загубим. Неспособността ни да постигнем споразумение може да доведе до банкрут на Гърция и несъстоятелност на банковата ѝ система. И със сигурност това ще бъде много болезнено за гръцкия народ. Не се съмнявам, че то ще засегне цяла Европа и в геополитически смисъл. Ако някой храни илюзии, че това няма да се случи, то той е наивен.

В действителност разполагаме само с пет дни за достигане до окончателно споразумение. До момента избягвах да говоря за крайни срокове. Но тази вечер трябва да кажа ясно, че крайният срок изтича тази седмица. Всички сме отговорни за кризата и всички носим отговорността да я преодолеем.