Неформално заседание на държавните и правителствените ръководители, 23/09/2015 - Изявление

Европейски съвет
 • 24/09/2015
 • 01:30
 • Изявление и бележки
 • 673/15
 • Правосъдие
 • Вътрешни работи
 • Външни отношения и международни въпроси
24/09/2015
Връзки с медиите

Jüri Laas
Служител в пресслужбата
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Служител в пресслужбата
+32 22815361
+32 473630723

Тази вечер се събрахме, за да разгледаме безпрецедентната миграционна и бежанска криза, пред която сме изправени. Взехме решение по редица неотложни приоритети и обсъдихме задълбочено начини за постигането на трайни, устойчиви решения. Признаваме, че не съществуват лесни решения и че можем да се справим с това предизвикателство единствено чрез съвместна работа, в дух на солидарност и отговорност. Междувременно всички ние трябва да спазваме, прилагаме и изпълняваме съществуващите правила, включително регламента от Дъблин и достиженията на правото от Шенген.

Призоваваме институциите на ЕС и нашите правителства да работят бързо по приоритетните действия, предложени от Комисията. Искаме оперативни решения по най-належащите въпроси преди заседанието на Европейския съвет през октомври в следните насоки:

 • отговор на неотложните нужди на бежанците в региона чрез подпомагане на върховния комисар на ООН за бежанците, Световната продоволствена програма и други агенции с поне още 1 милиард евро;
 • подпомагане на Ливан, Йордания, Турция и други страни при справянето с кризата със сирийските бежанци, включително чрез значително увеличаване на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (фонда "Мадад“);
 • засилване на диалога с Турция на всички равнища, включително при предстоящото посещение на турския президент (5 октомври), с цел укрепване на нашето сътрудничество за възпирането и управлението на миграционните потоци;
 • подпомагане на страните от Западните Балкани при третирането на бежанските потоци, включително чрез предприсъединителни инструменти, както и осигуряване на бърза и задълбочена подготовка за конференцията относно маршрута през Западните Балкани (8 октомври);
 • увеличаване на финансирането на Извънредния доверителен фонд за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка чрез допълнителни вноски от държавите членки и осигуряване на оптимална подготовка за срещата на върха в Ла Валета (11-12 ноември) с цел да се постигне максимален напредък;
 • справяне с драматичната ситуация по външните ни граници и засилване на контрола по тези граници, включително чрез допълнителни средства за Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол и с персонал и оборудване от държавите членки;
 • отговор на исканията на държавите членки, които са на първа линия, за помощ от институциите, агенциите и други държави членки, за да се осигури идентифицирането, регистрирането и снемането на пръстови отпечатъци на мигрантите ("горещи точки“ или hotspots) и същевременно да се гарантира преместването и връщането, най-късно до ноември 2015 г.;
 • засилване на финансирането на фонд "Убежище, миграция и интеграция“ и на фонд "Вътрешна сигурност“ - Граници.

По отношение на Сирия призоваваме за подновяване на международните усилия под егидата на ООН да се сложи край на войната, причинила толкова страдание и принудила близо 12 милиона души да напуснат домовете си; ЕС се ангажира да даде своя принос във връзка с това, както и за сформирането на правителство на националното единство в Либия.

Договорените днес насоки трябва да бъдат допълнени с транспонирането и прилагането от държавите членки на правилата на общата система за убежище. В този контекст е важно да се създадат условия за пълноценното участие на всички държави членки в системата от Дъблин.

Призоваваме настойчиво институциите, агенциите и държавите членки да ускорят работата по всички аспекти на миграционната криза. Комисията ще представи предложения за мобилизиране на средства от бюджета на ЕС в подкрепа на тези насоки. Държавите членки ще дадат своя съответстващ принос. 

Ще разгледаме отново свързаното с миграцията предизвикателство на заседанието на Европейския съвет през октомври.