Заключения на Съвета относно Сирия

Съвет на ЕС
 • 12/10/2015
 • 13:30
 • Съобщение за печата
 • 721/15
 • Сигурност и отбрана
 • Външни отношения и международни въпроси
12/10/2015
Връзки с медиите

Virginie Battu
Служител в пресслужбата
+32 22815316
+32 470182405

 1. Няма признаци за стихване на конфликта в Сирия и страданията на сирийския народ. Огромната трагедия, която причини смъртта на 250 000 мъже, жени и деца, доведе до разселването на 7,6 милиона души в рамките на страната и принуди над 4 милиона да избягат в съседни и други държави, е понастоящем най-голямото хуманитарно бедствие в света без паралел в съвременната история. Като най-голям донор ЕС демонстрира желание и ангажираност да направи, каквото може, за смекчаване на хуманитарните последици. Със засилването на кризата нараства спешната необходимост от намирането на трайно решение, което да сложи край на този конфликт. Само ръководен от Сирия политически процес, водещ към мирен и приобщаващ преход, основан на принципите на Женевското комюнике от 30 юни 2012 г., ще върне стабилността в Сирия, ще направи възможни мира и помирението и ще създаде необходимата среда за резултатни усилия за борба с тероризма и запазване на независимостта, суверенитета, единството и териториалната цялост на сирийската държава. Не може да се постигне траен мир в Сирия при сегашното ръководство и докато не се даде отговор на законните тежнения и стремежи на всички елементи на сирийското общество.

 2. Целта на ЕС е да се сложи край на конфликта и да се даде възможност на сирийския народ да живее в мир в собствената си страна. Международната общност трябва да се обедини около две взаимно допълващи се и взаимосвързани направления: политическо, което да сложи край на гражданската война чрез преодоляване на първопричините за конфликта и да установи приобщаващ политически процес на преход, който да възстанови мира в страната, и свързано със сигурността направление, в чийто център да бъде борбата срещу регионалната и глобалната заплаха от Даиш.

 3. ЕС заявява отново пълната си подкрепа за оглавяваните от ООН усилия и работата на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура за изграждането на това политическо направление. ЕС изтъква необходимостта да се ускори работата на целокупната международна общност по политическия курс в рамките на ръководения от ООН процес. ЕС вече допринася активно към инициативите на ООН и ще засили дипломатическата си дейност в подкрепа на оглавяваните от ООН усилия, включително предложението на специалния пратеник на ООН за вътрешносирийски работни групи.

 4. Призоваваме всички страни в Сирия да демонстрират ясна и конкретна ангажираност с ръководения от ООН процес и да участват активно в работните групи. ЕС подчертава спешната необходимост от обединяване на умерената политическа опозиция и свързаните въоръжени групи около общ подход, за да се предостави алтернатива на сирийския народ. Тези усилия трябва да бъдат приобщаващи, с участието на жените и гражданското общество. ЕС ще продължи да оказва подкрепа на умерената опозиция, в. т.ч. Националната коалиция на революционните и опозиционните сили на Сирия, и припомня, че тя е изключително важен елемент в борбата срещу екстремизма и има ключова роля в политическия преход.

 5. ЕС ще продължи да застава с цялата си политическа тежест, активно и ефективно, зад оглавяваните от ООН международни усилия за намиране на политическо решение на конфликта и призовава регионалните и международните партньори да направят същото. Призоваваме настойчиво всички, които имат влияние над страните в конфликта, включително над сирийския режим, да използват това влияние, за да насърчат конструктивното участие в процеса, който да доведе до политически преход и да сложи край на насилието. ЕС ще се ангажира активно с ключови регионални участници като Саудитска Арабия, Турция, Иран, Ирак и международни партньори в рамките на ООН с цел да се създадат условия за мирен и приобщаващ преход. Във връзка с това Съветът припомня решението си да възложи на ВП/ЗП да проучи начините, по които ЕС би могъл да насърчи активно установяването на по-конструктивно регионално сътрудничество.

 6. Защитата на цивилното население в Сирия трябва да бъде приоритет за международната общност. ЕС осъжда крайните, несъразмерни и безразборни нападения, които сирийският режим продължава да извършва срещу собствения си народ. Режимът на Асад носи най-голямата отговорност за 250-те хиляди жертви на конфликта и милионите разселени хора. ЕС припомня, че международното хуманитарно право важи за всички страни и че правата на човека трябва да бъдат зачитани в пълна степен. Отправяме призив към всички страни да прекратят всички форми на безразборно обстрелване и бомбардиране на райони с цивилно население и заведения като болници и училища, и по-специално към сирийския режим да преустанови всички въздушни бомбардировки, в т.ч. използването на варелни бомби, в съответствие с Резолюция 2139 на Съвета за сигурност на ООН, и използването на химическо оръжие, в съответствие с Резолюция 2209 на Съвета за сигурност на ООН. Системните нападения срещу цивилното население от страна на режима доведоха до масово разселване и насърчиха набирането на нови членове и процъфтяването на терористични групи в Сирия. Това изисква спешно внимание и действия.

  ЕС ще активизира усилията за подобряване на изпълнението на Резолюции 2139, 2165 и 2191 на Съвета за сигурност на ООН с цел доставяне на помощ през границите и в конфликтните зони в полза на най-отчаяно нуждаещите се сирийци.

 7. ЕС категорично осъжда безразборните нападения, зверствата, убийствата, свързаното с конфликта сексуално насилие, посегателствата върху правата на човека и сериозните нарушения на международното хуманитарно право, извършвани от Даиш и други терористични групи срещу цялото цивилно население, включително срещу християни и други религиозни и етнически групи. ЕС подкрепя международните усилия и инициативи за работа в тази област. ЕС осъжда умишленото унищожаване на културно наследство в Сирия и Ирак от страна на Даиш, което съгласно международното право представлява военно престъпление.

 8. Носещите отговорност за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Сирия трябва да бъдат подведени под отговорност. ЕС изразява най-дълбока загриженост във връзка с констатациите на независимата международна анкетна комисия за Сирия. Твърденията за изтезания и екзекуции въз основа на доказателствата, представени в доклада на Irene Caesar, също са повод за дълбока загриженост. ЕС отново призовава Съвета за сигурност на ООН да сезира Международния наказателен съд за положението в Сирия.

 9. ЕС подкрепя усилията на Световната коалиция за борба с Даиш в Сирия и Ирак. Поради своите политики и действия режимът на Асад не може да бъде партньор в борбата срещу Даиш. Действията срещу Даиш трябва да бъдат тясно координирани между всички партньори и да бъдат ясно насочени срещу Даиш, Джабхат ан-Нусра и други посочени от ООН терористични групи.

 10. Неотдавнашните военни нападения от страна на Русия, чиито обхват надхвърля Даиш и другите посочени от ООН терористични групи, както и нападенията срещу умерената опозиция, предизвикват дълбоко безпокойство и трябва да спрат незабавно. Трябва да спрат и нарушенията от страна на Русия на суверенното въздушно пространство на съседните държави.

  Настоящата военна ескалация рискува да доведе до продължаване на конфликта, подкопаване на политическия процес, утежняване на хуманитарното положение и засилване на радикализацията. Нашата цел следва да бъде спадане на напрежението в конфликта. ЕС призовава Русия да съсредоточи усилията си върху общата цел за намиране на политическо решение на конфликта. В този контекст ЕС призовава настойчиво Русия да окаже натиск за ограничаване на насилието и прилагане на мерки за изграждане на доверие от страна на сирийския режим в съответствие с разпоредбите на Резолюция 2139 на Съвета за сигурност на ООН.

 11. ЕС ще активизира дипломацията в хуманитарната област и ще търси начини за подобряване на достъпа и закрилата, както и за утвърждаване на хуманитарните принципи и консенсуса на местно ниво по насоките за доставяне на помощ.

 12. ЕС значително увеличи финансовите си усилия в подкрепа на бягащите от конфликта, в Сирия и извън страната, като пое нови ангажименти за хуманитарна помощ и работа в по-дългосрочен план за подпомагане на устойчивостта на бежанците в съседните страни. ЕС и неговите държави членки вече са предоставили 4 млрд. евро за оказване на помощ и възстановяване на засегнатите от конфликта в Сирия, бежанците и приемните общности в съседни държави. ЕС и неговите държави членки ще продължат да предоставят хуманитарна помощ чрез ООН, Международния комитет на Червения кръст и международни неправителствени организации. Същевременно ЕС ще увеличи своята помощ за по-дългосрочно развитие и стабилизация, за тези и други партньори, включително чрез наскоро създадения в отговор на кризата в Сирия регионален доверителен фонд (фонд „Мадад“), който понастоящем разполага с над 500 милиона евро финансиране от ЕС, което да бъде съпроводено от равностойни усилия от държавите — членки на ЕС, и други държави. ЕС призовава останалите държави да поддържат и увеличат своя принос в отговор на кризата в Сирия. По-конкретно Съветът постигна съгласие, че е необходимо да се засили сътрудничеството и партньорството с Ливан, Йордания и Турция, за да се гарантира равен достъп до подслон, образование, здравеопазване и средства за препитание за бежанците и приемащите ги общности, с подкрепата на допълнителна помощ от ЕС.