Подписано е Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейския съюз и Косово

Съвет на ЕС
  • 27/10/2015
  • 14:00
  • Съобщение за печата
  • 762/15
  • Външни отношения и международни въпроси
27/10/2015
Връзки с медиите

Maja Kocijančič
Говорител на ЕСВД
+32 22986570
+32 498984425

Днес в Страсбург беше подписано Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейския съюз и Косово. От страна на ЕС то беше подписано от Федерика Могерини, върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от Йоханес Хан, комисаря, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите за разширяване, а от страна на Косово — от министър-председателя Иса Мустафа и министъра на европейската интеграция и главен преговарящ Беким Чолаку.

„Това споразумение открива нов етап във взаимоотношенията между ЕС и Косово. То представлява важен принос към стабилността и просперитета на Косово и на региона като цяло. Очаквам с нетърпение то да влезе в сила“, заяви върховният представител Могерини по повод подписването.

„Това споразумение е крайъгълен камък във взаимоотношенията между ЕС и Косово. То ще помогне на Косово да направи така необходимите реформи и ще създаде възможности за търговия и инвестиции. То ще изведе Косово на пътя на устойчивото икономическо развитие и може да доведе до създаването на така необходимите работни места за неговите граждани, особено младите“, добави комисарят Хан.

ССА беше договорено между октомври 2013 г. и май 2014 г. и парафирано през юли 2014 г., а на 22 октомври 2015 г. Съветът на ЕС постигна съгласие относно подписването му. След одобрението от Европейския парламент се очаква ССА да влезе в сила през първата половина на следващата година.

Веднъж влязло в сила, ССА ще създаде договорни взаимоотношения, които водят до взаимни права и задължения и обхващат най-различни сектори. ССА се съсредоточава върху спазването на ключови демократични принципи и основни елементи, които са в сърцевината на единния пазар на ЕС. Със ССА ще се създаде пространство, което дава възможност за свободна търговия и прилагане на европейските стандарти в други области, като конкуренцията, държавните помощи и интелектуалната собственост. То ще спомогне и за осъществяването на реформи, чиято цел е да се постигне приемане на европейските стандарти от страна на Косово. Други разпоредби обхващат политическия диалог и сътрудничеството в най-различни сектори: от образованието и заетостта до енергетиката, околната среда, правосъдието и вътрешните работи. 

Европейският съюз ще продължи да подкрепя напредъка на Косово по европейския му път чрез процеса на стабилизиране и асоцииране, политиката, разработена от ЕС, за насърчаване на сътрудничеството със страните от Западните Балкани, както и регионалното сътрудничество. Споразуменията за стабилизиране и асоцииране са основен компонент на този процес. С цел да се подкрепят необходимите реформи, ЕС предоставя предприсъединителна помощ на Западните Балкани и на Турция, която възлиза на около 11,7 милиарда евро за периода 2014—2020 г., от които 645,5 милиона евро са предвидени за Косово.

Косово*

Позоваването на Косово не засяга позициите по отношение на статута. То съответства на Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и на становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.