Покана от председателя Доналд Туск до членовете на Европейския съвет

Европейски съвет
  • 17/02/2016
  • Съобщение за печата
  • 70/16
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Институционални дела
  • Икономика и финанси
17/02/2016
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Утре ще се съберем в рамките на Европейския съвет. Това ще бъде решаващ момент за единството на нашия Съюз и за бъдещето на отношенията на Обединеното кралство в Европа.

След консултациите, които проведох в последните часове, трябва откровено да заявя: все още няма гаранции, че ще постигнем съгласие. Имаме различия по някои политически въпроси и аз напълно съзнавам, че ще бъде трудно да ги преодолеем. Затова Ви призовавам да бъдем конструктивни.

Преговорите са в доста напреднал стадий и трябва да се възползваме от тази динамика. Няма да имаме друг по-подходящ момент за намиране на компромис. Единството ни е това, което ни прави силни, и затова не трябва да го губим. Това би било поражение както за Обединеното кралство, така и за Европейския съюз, но и геополитическа победа за онези, които търсят начин да ни разделят.

Ще работим въз основа на предложението, което представих на 2 февруари, с помощта на техническите и правните разяснения, които бяха разработени от нашите „шерпи“ и които ще бъдат разпратени днес. Но всички политически въпроси остават отворени за утре. Целта е ясна от самото начало: да постигнем правно обвързващо и необратимо споразумение, което да разсее опасенията на Обединеното кралство, като същевременно бъде удовлетворително за всички. Едновременно с това няма да изложим на опасност нашите основни ценности. Моята цел е тази седмица да успеем да се договорим.

Що се отнася до сценария: след традиционния обмен на мнения с председателя на Европейския парламент и общата снимка ще разгледаме въпроса за Обединеното кралство по време на първата работна сесия в четвъртък следобед. Това ще даде възможност на всички членове да изразят своите позиции и да споделят своите опасения. Като имаме предвид, че става въпрос за правно обвързващо споразумение, ще ни трябва време, за да осмислим през нощта всички необходими промени и да се върнем отново към въпроса в петък сутринта.

По време на работната вечеря ще обсъдим последните събития във връзка с миграцията. През декември се договорихме за редица приоритети, по които да се предприемат незабавни действия. Подробните доклади, изготвени от нидерландското председателство и Комисията, показват, че стратегията, която изработихме заедно, започва да дава резултати, но постигнатото до момента не е достатъчно. Желанието ми е да не отслабваме усилията по всеки един от елементите на цялостната стратегия. В края на дискусията следва да одобрим заключенията. Тъй като Планът за действие между ЕС и Турция играе ключова роля в нашата стратегия, в предварителен порядък ще се срещна с министър-председателя Давутоглу, за да направим оценка на напредъка и да обсъдим по-бързото постигане на споразумение, така че да постигнем съществено и устойчиво намаляване на броя на хората, преминаващи незаконно от Турция в ЕС.

В петък сутринта ще проведем неформална сесия, за да обсъдим въпроса за Обединеното кралство. Председателят на Европейския парламент ще се присъедини към нас за този дебат. Точният час за това все още предстои да бъде определен, тъй като е възможно да се наложи да провеждаме двустранни консултации. Веднага щом окончателният текст бъде готов, ще подновим пленарната сесия, за да го приемем официално.

След това ще разгледаме положението в Сирия и Либия и ще приемем останалите заключения. Накрая ще одобрим препоръките за еврозоната в рамките на обновения европейски семестър. Очаквам да Ви видя утре в Брюксел.