Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
  • 24/02/2016
  • 16:00
  • Реч
  • 82/16
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Вътрешни работи
  • Институционални дела

Встъпителни бележки

Последното заседание на Европейския съвет не беше по-трудно от което и да било друго през моя мандат. И макар да намерихме общо решение, ни предстои истинското изпитание на времето — разбира се, заради референдума в Обединеното кралство за това дали да продължи да членува в Европейския съюз. Само британският народ може и ще реши това. Това, което ние можехме да направим, беше да постигнем споразумение за нова договореност за Великобритания в ЕС. И го направихме.

Двадесет и осемте държавни и правителствени ръководители постигнаха единодушно споразумение и приеха правно обвързваща и необратима договореност за Обединеното кралство в ЕС. Решението за нова договореност е в съответствие с Договорите и не може да бъде отменено от Съда на Европейския съюз. Но то ще влезе в сила само ако британският народ гласува за оставане в Съюза. Ако резултатът от референдума е за напускане, договореността ще отпадне.

Постигнахме споразумение да направим всичко това по начин, който не поставя под заплаха основните ценности на Европейския съюз като свободата на движение и принципа на недискриминация. И без да излагаме на риск бъдещото развитие на икономическия и паричен съюз. Ако съм имал някакви съмнения за това, никога не бих предложил такава договореност.

Въпреки многобройните трудности ние, ръководителите, не напуснахме масата за преговори, тъй като ясно осъзнавахме заложеното на карта, а именно задържането на Обединеното кралство в ЕС и бъдещата геополитика на Европа.

На това място бих искал да изкажа искрена благодарност на председателя Юнкер и на целия му екип, с който работихме рамо до рамо по време на този процес. Позволете ми да благодаря и на преговарящите от Европейския парламент, които взеха активно участие в преговорите и демонстрираха висока ефективност при постигането на целите си. Твърдо вярвам, че беше необходимо да ангажираме Европейския парламент пълноценно в този процес. Винаги ще помня изключително важните разговори с председателя Шулц, с ръководителя на група Верхофстат и с уважаемите колеги Гуалтиери и Брок. Благодарение на вас стана възможно в договореността да вземем предвид интересите на Съюза като цяло. Без вашата помощ не би било възможно постигането на съгласие. Още веднъж много ви благодаря.

Европейският съюз ще уважи решението на британския народ. Ако мнозинството гласува за напускане на ЕС, това и ще се случи. Това ще промени Европа завинаги. И промяната ще е за лошо. Това, разбира се, е мое лично мнение. В понеделник министър-председателят Камерън каза в Камарата на общините, че сега не е време за разцепване на Запада. Напълно съм съгласен с това. Ето защо направих всичко по силите си, за да предотвратя подобен развой.

От друга страна, ако Обединеното кралство реши да остане в ЕС, се надявам, че Европейският парламент също ще направи необходимото за това постигнатата договореност да се превърне в нужното законодателство и да влезе в сила.

Сега нека премина към миграционната криза. Ръководителите постигнаха съгласие, че съвместният ни план за действие с Турция продължава да бъде приоритет, и трябва да положим всички усилия за неговия успех. Това в крайна сметка означава, че големият брой бежанци, пред който все още сме изправени, трябва да намалее и то бързо. Затова и решихме да организираме специална среща с Турция на 7 март.

Обсъжданията на ръководителите бяха съсредоточени върху изграждането на консенсус в този кризисен момент. За да бъде постигнат той, най-напред трябва да избегнем битките за избор на план А, Б или В. Те са безсмислени, тъй като създават в Европа единствено разделение, без да ни приближават до вземането на решение. Вместо това трябва да се опитаме да създадем амалгама от различни подходи. Не съществува по-добра алтернатива от един всеобхватен европейски план.

На второ място, европейският отговор не е само въпрос на решения, вземани в Брюксел. Също толкова, ако не и по-важни са решенията, вземани на национално равнище. Трябва да приемем това, но в същото време следва да се опитваме да подобрим координацията на тези решения. Европейският съюз е за това — да си сътрудничим.

И накрая, трябва да спазваме правилата и законите, които сме приели заедно. Това се отнася както за решенията за преместване, така и за необходимостта от постепенно връщане към положение, при което всички членове на Шенгенското пространство прилагат изцяло Кодекса на шенгенските граници. Няма съмнение, че трябва да възстановим Шенген. За това ще са нужни пари, време и огромно политическо усилие. Ще има страни, които може би няма да могат да се справят с това предизвикателство. Но Европа ще им помага. Необходимо е да инвестираме в Шенген, а не в неговия колапс. Бъдещето на Шенгенското пространство ще бъде един от основните въпроси за обсъждане от ръководителите на 7 март.

Отделно от това ръководителите потвърдиха, че е необходимо да продължи потокът от хуманитарна помощ за Сирия и за сирийските бежанци в региона. Приветствахме конференцията на донорите в Лондон, на която две трети от поетите ангажименти дойдоха от Европа. Ръководителите се споразумяха за бързи действия за отпускане на обещаната за 2016 г. сума от 3,3 млрд. евро, както и на 3-те млрд. евро, договорени за помощ на бежанците в Турция. Тук не става въпрос само за отговорност от страна на Европа. Ето защо на заседанията на Г-7 и Г-20 по-късно през годината ще продължа да работя за намирането на глобален отговор на тази криза.

Накрая, бих искал да приключа с молба да не позволяваме бурните времена да ни отклоняват от усилията ни. Не можем просто да чакаме да видим какво ще стане. Навлезли сме в изключително опасен етап от историята на Европа. Трябва да действаме решително. Разчитам на подкрепата ви. Благодаря! 

Заключителни бележки

Двата въпроса, които обсъждаме днес – договореността за Обединеното кралство и миграцията – са тясно свързани помежду си. Изобщо не се съмнявам, че начинът, по който ще преодоляваме/управляваме миграционната криза, ще бъде от ключово значение за кампанията по референдума. Всички, които искат да се запази единството на Европейския съюз, единството на Запада като цяло, и които съзнават, че преживяваме исторически момент, следва с най-голяма решителност да подкрепят подобен общ план.

Това, което имам предвид под общ план, е ефективното прилагане на нашето решение, пълното спазване на Кодекса на шенгенските граници и общите действия с Турция. Нарушаването на това ново единство, породено от миграционната криза, може всъщност да се окаже допълнителен фактор за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Както вече посочих, договореността за Обединеното кралство ще влезе в сила само ако британският народ гласува за оставане в ЕС. Ако британците гласуват за напускане, договореността ще отпадне. И в такъв случай никой не трябва да храни илюзии. Това не беше просто един от поредица кръгове от преговори по договореността за Обединеното кралство в ЕС – това беше първият и последният. Повече няма да има. Благодаря!