Бележки на председателя Доналд Туск след срещата му в Никозия с президента Никос Анастасиадес

Европейски съвет
  • 15/03/2016
  • 12:25
  • Изявление и бележки
  • 136/16
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
15/03/2016
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Добро утро. Позволете ми да започна, като изкажа благодарност към президента Анастасиадес за това, че ме посрещна днес тук в Никозия и за ползотворната и откровена среща, която току-що проведохме.

Основната цел на днешното ми посещение в Кипър е да обсъдим по-нататъшните действия в рамките на сътрудничеството на Европейския съюз с Турция по отношение на начините за справяне с миграционната криза. Не съм тук, за да упражнявам натиск върху Кипър. Тук съм, за да изслушам вашата позиция преди заседанието на Европейския съвет тази седмица.

На срещата на върха на ЕС миналата седмица обсъдихме допълнителното засилване на сътрудничеството ни с Турция. Това е важен стълб на нашата обща и всеобхватна европейска стратегия. Но никога не е разумно да се изгражда план само върху един стълб. Ние не бива и няма да го правим. Другите стълбове на общата ни европейска стратегия са връщане към Шенген, преустановяване на политиката на масово пропускане, включително по маршрута през Западните Балкани, както и значително увеличаване на хуманитарната помощ за най-засегнатите държави, не на последно място Гърция.

Миналата седмица ми беше възложена задачата да изготвя споразумение между Турция и Европейския съюз за допълнително засилване на сътрудничеството ни по отношение на миграционната криза. В момента работя по уточняване на подробностите. Затова съм днес тук в Никозия. И затова ще продължа към Анкара тази вечер.

В предложението на Турция, разработено заедно с Германия и Нидерландия, все още трябва да се намери правилният баланс, така че да бъде прието от всичките 28 държави членки и институциите на ЕС. Целта е да приключим преговорите в четвъртък и петък тази седмица, но по това все още се работи. Един от проблемите, които трябва да се решат, е ключовият въпрос относно законосъобразността. Трябва да уверим, че всяка нова схема за широкомащабно връщане между Гърция и Турция е в пълно съответствие с правото на ЕС и с международните ни ангажименти. Това означава, че трябва да направим необходимото всеки да получи индивидуална оценка в Гърция, преди да се вземе решение за връщането му в Турция. Това означава също, че трябва да гарантираме, че нуждаещите се от международна закрила получават подходяща закрила в Турция. Друг въпрос, който трябва да се разгледа, се отнася до възможните алтернативни маршрути от Турция към други държави от ЕС, например България. Това също трябва да се отчете, за да бъде споразумението ефективно.

Но сътрудничеството ни с Турция далеч надхвърля миграцията. Настоящата динамика предлага възможност за нов тласък на отношенията между Европейския съюз и Турция. Нека бъда ясен в това отношение. Европейският съюз е съюз на 28 държави членки. Кипър е толкова важен, колкото и Германия, Франция, Нидерландия или всяка друга държава членка. Нито една трета държава не може да бъде толкова важна за мен, колкото която и да било от нашите държави членки. Ние следва да използваме предоставилата ни се възможност, за да се уверим, че всички имат полза от тази нова динамика, включително и Кипър.

Когато става въпрос за присъединяване, искам ясно да заявя, че правилата не са се променили. Прилагат се същите строги условия и предвижването напред все още изисква съгласието на всичките 28 държави членки.

Тази сутрин обсъдихме и продължаващите усилия във връзка с преговорите за уреждане на кипърския въпрос, които подкрепям напълно. Внимателно изслушах президента Анастасиадес и го уверих, че напълно разбираме факта, че преговорите са достигнали важен етап и че всички действия на ЕС са насочени към улесняване на провеждането на тези преговори. Успешните резултати, с подкрепата на двете страни на острова, биха дали ново начало не само на Кипър, но и на цяла Европа и на региона в по-широк смисъл.

Позволете ми да завърша с бележка за икономическото възстановяване на Кипър. Само преди три години вие бяхте на ръба на финансова пропаст. Днес отново сте си стъпили на краката, без да сте използвали всички ресурси, предоставени ви от вашите партньори от еврозоната и МВФ. Този успех е резултат от собствените ви усилия. Това е добър знак за Кипър, еврозоната и Европа. Благодаря!