Заключения на Съвета относно Турция

Съвет на ЕС
  • 18/07/2016
  • 16:17
  • Съобщение за печата
  • 463/16
  • Сигурност и отбрана
  • Външни отношения и международни въпроси
18/07/2016
Връзки с медиите

Virginie Battu
Служител в пресслужбата
+32 22815316
+32 470182405

ЕС категорично осъжда опита за преврат в Турция и изразява отново пълната си подкрепа за легитимните институции на страната. ЕС скърби за големия брой жертви и изразява солидарност с турския народ. ЕС приветства общата позиция на политическите партии в подкрепа на демокрацията в Турция.

ЕС призовава турските власти, в това число полицията и силите за сигурност, да проявят сдържаност. Трябва да бъде направено всичко възможно, за да се избегне по-нататъшно насилие, да се защити човешкият живот и да се възстанови спокойствието.

ЕС призовава за пълно зачитане на конституционния ред в Турция и подчертава, че е важно върховенството на закона да възтържествува. От решаващо значение е да се гарантира пълното зачитане на всички демократични институции на страната, в това число на избраното правителство и Великото народно събрание на Турция. ЕС подчертава необходимостта от спазване на демокрацията, правата на човека и основните свободи, включително правото на всеки човек на справедлив съдебен процес при пълно спазване на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, в това число на Протокол № 13 относно премахването на смъртното наказание. В този контекст ЕС припомня, че категоричното отхвърляне на смъртното наказание е съществен елемент на достиженията на правото на Съюза.

Турция е страна кандидатка и ключов партньор за Европейския съюз. ЕС остава ангажиран да работи съвместно с една демократична, приобщаваща и стабилна Турция за справяне с нашите общи предизвикателства.