Декларация и пътна карта от Братислава

Европейски съвет
  • 16/09/2016
  • 19:40
  • Изявление и бележки
  • 517/16
  • Институционални дела
16/09/2016
Връзки с медиите

Jüri Laas
Служител в пресслужбата
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Служител в пресслужбата
+32 22815361
+32 473630723

Днес провеждаме срещата си в Братислава в решаващ момент за нашия европейски проект. Срещата на върха на 27-те държави членки е посветена на съвместната оценка на настоящото състояние на Европейския съюз и обсъждането на общото ни бъдеще. Всички ние се съгласихме със следващите общи принципи.