Изявление след неформалната среща на 27-те държавни и правителствени ръководители, 15 декември 2016 г.

Европейски съвет
  • 15/12/2016
  • 23:59
  • Съобщение за печата
  • 782/16
  • Брекзит
  • Институционални дела
15/12/2016
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Служител в пресслужбата
+32 22815523
+32 470957561

След неформалната среща, проведена на 15 декември 2016 г. в Брюксел, 27-те държавни и правителствени ръководители и председателите на Европейския съвет и на Комисията направиха следното изявление.