Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
  • 15/12/2016
  • 23:58
  • Съобщение за печата
  • 780/16
  • Икономика и финанси
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Вътрешни работи
  • Сигурност и отбрана
  • Социални въпроси

На 15 декември 2016 г. Европейският съвет прие заключения относно миграцията, сигурността, икономическото и социалното развитие, младежта и външните отношения.