Заключения на председателя на Европейския съвет, 09/03/2017

Европейски съвет
  • 10/03/2017
  • 00:45
  • Съобщение за печата
  • 125/17
  • Сигурност и отбрана
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Институционални дела
  • Икономика и финанси
10/03/2017
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Европейският съвет обсъди приложения документ. Той беше подкрепен от 27 членове на Европейския съвет, но по причини, нямащи отношение към същността на документа, консенсус не беше постигнат.

Споменаването на Европейския съвет в приложения документ не следва да се тълкува като официално одобрение от Европейския съвет в качеството му на институция.