Римска декларация

Европейски съвет
  • 25/03/2017
  • 11:45
  • Съобщение за печата
  • 149/17
  • Институционални дела
25/03/2017
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Декларация на ръководителите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия