Визи: Съветът приема регламент за либерализиране на визовия режим за украинските граждани

Съвет на ЕС
  • 11/05/2017
  • 10:25
  • Съобщение за печата
  • 244/17
  • Вътрешни работи
11/05/2017
Връзки с медиите

Veronica Huertas Cerdeira
Служител за връзки с медиите (Вътрешни работи; координация на борбата с тероризма)
+32 22814548
+32 470882199

На 11 май 2017 г. Съветът прие регламент за либерализиране на визовия режим за украинските граждани, пътуващи до ЕС с престой от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

„Приемането на регламента за либерализиране на визовия режим за украинските граждани е важна стъпка, която ще способства за укрепването на връзките между гражданите на ЕС и Украйна. То идва след приключването от Украйна на необходимите реформи в редица области, сред които миграцията, обществения ред и сигурността, външните отношения и основните права. Освен това приетият наскоро от ЕС преработен механизъм за суспендиране позволява на Съюза да преустанови подобно либерализиране, ако са налице сериозни проблеми с миграцията или сигурността в Украйна“

Кармело Абела, министър на вътрешните работи и националната сигурност на Малта   

С този регламент официално се изменя Регламент 539/2001, като Украйна се премества от приложение I (държави, чиито граждани се нуждаят от виза, за да влязат на територията на Шенгенското пространство) в приложение II (държави, освободени от изискването за виза). Гражданите на Украйна, притежаващи паспорти с биометрични данни, които пътуват до ЕС за период до 90 дни с цел бизнес, туризъм или по семейни причини, вече не се нуждаят от виза.

Тези мерки няма да се прилагат по отношение на Ирландия и Обединеното кралство в съответствие с протоколите, приложени към Договорите за ЕС. Визовият режим на тези държави членки остава предмет на тяхното национално законодателство.

Следващи стъпки

Съветът и Европейският парламент сега трябва да подпишат приетия регламент. Подписаният текст ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Обща информация

През декември 2015 г. Комисията констатира, че Украйна е изпълнила всички критерии от плана за действие за либерализиране на визовия режим и следователно е готова да бъде освободена от изискването за визи. На 20 април 2016 г. Комисията публикува предложението за либерализиране на визовия режим за притежателите на украински паспорти. Съветът и Европейският парламент постигнаха споразумение по това предложение на 28 февруари 2017 г.