Покана от председателя Доналд Туск до членовете на Европейския съвет

Европейски съвет
  • 21/06/2017
  • 09:30
  • Съобщение за печата
  • 391/17
  • Брекзит
  • Сигурност и отбрана
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Икономика и финанси
21/06/2017
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

С право може да се каже, че ще се срещнем в политически контекст, различен от контекста отпреди няколко месеца, когато враждебните на ЕС сили бяха във възход. Случващото се в момента на континента като че ли показва, че вече бавно излизаме от кризата. В много от нашите страни политическите партии, които черпеха сила от враждебните на ЕС настроения, започват да отслабват. Ставаме свидетели на това как ЕС отново се възприема не като проблем, а по-скоро като решение. Парадоксално е, но сериозните предизвикателства от последните месеци ни направиха по-единни, отколкото бяхме. Ние съхранихме това единство благодарение и на Вашата решимост. Благодаря Ви за това и отправям молба за повече. Именно единството ни е причината днес да сме в много по-добра позиция, отново изпълнени с оптимизъм за бъдещето.

Не можем обаче да си позволим да бъдем самодоволни или наивни. Трябва да докажем на хората, че сме способни да възстановим контрола над събитията, които ни застигат и понякога дори всяват ужас. Миналата година постигнахме съгласие, че ЕС ще защитава хората от заплахите за сигурността, нелегалната миграция и неконтролираната глобализация, и трябва да продължим да изпълняваме този ангажимент. Затова на предстоящото заседание на Европейския съвет желанието ми е да отидем още по-далеч що се отнася до нашия политически отговор в тези три области.

Най-напред, по отношение на сигурността. Тероризмът продължава да бъде основна заплаха. Последните нападения потвърждават новата вълна на местна радикализация. Нека бъда откровен: ЕС няма да замени отделните държави в тази борба, защото политическият отговор зависи основно от правителствата. Но ЕС може да помогне за спечелването на тази битка. Към момента имаме напредък по отношение на чуждестранните бойци и завръщащите се чуждестранни бойци. Вече е време да засилим сътрудничеството с онлайн индустрията. Терористичната пропаганда постига най-голям ефект през първите няколко часа след публикуването в интернет. Затова ние следва да насърчим индустрията да разработи инструменти, които автоматично да засичат и премахват всяко съдържание, което разпространява терористични материали или подбужда към насилие.

Като имаме предвид, че сигурността на Европа е наша обща отговорност, бих искал да постигнем съгласие и по необходимостта от започване на постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната. За да може то да успее, ще имаме нужда от амбициозни ангажименти от Ваша страна: от проекти, които да развиват нашите отбранителни способности, до по-сериозни задачи, като военните операции. Решенията в това отношение ще покажат не само решимостта ни да инвестираме повече в сигурността и отбраната на Европа, но и отговорността ни по отношение на трансатлантическите отношения в момент, когато повече от всякога от нас като атлантически партньори се изисква такава. Всички държави членки следва да бъдат поканени да участват в новосъздаващото се сътрудничество в областта на отбраната и никой не трябва да бъде изключван. Това сътрудничество може да бъде най-добрият пример, че не сме радетели на „различните“ скорости, а установяваме метод на работа, който следва да позволи на ЕС като едно цяло да достигне „правилната“ скорост.

На второ място, по отношение на незаконната миграция ние трябва да направим преглед на положението във връзка с Централносредиземноморския маршрут. Броят на незаконно пристигащите в Италия предимно икономически мигранти се е увеличил с 26% в сравнение с миналата година; около 1 900 души са изгубили живота си в морето, контрабандният бизнес придобива ново измерение. Нашите решения доведоха до някои оперативни резултати, а именно обучението на либийския флот за брегова охрана, арестуването на над 100 контрабандисти и неутрализирането на над 400 от техните плавателни съдове. Но това категорично е твърде недостатъчно и не виждам защо да не можем да поемем по-голяма финансова отговорност за функционирането на либийския флот за брегова охрана. Той е наш съюзник в борбата срещу контрабандистите на мигранти. Привличам вниманието Ви към това, защото на работно равнище някои от Вашите представители не вземат необходимите решения в това отношение.

И накрая относно неконтролираната глобализация. За да защитим нашата програма за свободна търговия у дома, трябва да докажем, че можем да защитим Европа от онези, които искат да злоупотребяват с нашата отвореност. За тази цел трябва да предприемем мерки нашите инструменти за търговска защита да бъдат ефикасни. Трябва да проведем сериозен дебат относно начините за подобряване на реципрочността и преглед на инвестициите от държави, които налагат несправедливи ограничения. Хората трябва да знаят, че ние сме способни да ги защитим от нелоялни търговски практики.

Що се отнася до дневния ред на заседанието, ще започнем нашите обсъждания с традиционния обмен на мнения с председателя на Европейския парламент г-н Таяни, в 15,00 ч. в четвъртък. След този обмен на мнения министър-председателят Мускат ще ни информира докъде сме стигнали с изпълнението на нашите предходни заключения. Първото ни работно заседание ще бъде посветено на вътрешната сигурност, борбата с тероризма и отбраната. След като приемем нашите заключения по тези точки, ще прекъснем работа, за да се срещнем с медиите. Отново ще се съберем за работна вечеря, посветена на външните отношения. Канцлерът Меркел и президентът Макрон първо ще представят актуалното състояние във връзка с изпълнението на договореностите от Минск. След това ще споделя с вас моите разсъждения след неотдавнашните международни срещи на върха и заседания, включително с президента Тръмп и президента Ердоган. Във връзка с това бих желал да припомня, че ние заставаме единни зад Парижкото споразумение относно изменението на климата. В края на работната вечеря министър-председателят Мей ще ни информира за намеренията си относно преговорите за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. След вечерята ще приканя 27-те ръководители да останат за кратка актуална информация относно преговорите и да одобрят процедурата за преместването на агенциите, чието седалище е в Обединеното кралство.

В петък ще започнем работа в 10,00 ч. с председателя на ЕЦБ г-н Драги, който ще представи сегашното икономическо положение. След това ще преминем към търговията и ще приемем съответните заключения. Впоследствие ще се заемем със заключенията относно миграцията, където министър-председателят Мускат ще ни информира за последващите действия във връзка с Декларацията от Малта. Преди да приключим, за кратко ще разгледаме концепцията за „Цифрова Европа“ с министър-председателя Ратас, с оглед на работната програма на встъпващото председателство. Заседанието ни следва да приключи около обед. Очаквам с нетърпение да Ви видя в Брюксел.