Заключения на Европейския съвет, 22—23.6.2017 г.

Европейски съвет
  • 23/06/2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Сигурност и отбрана
  • Международна търговия и митници
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Околна среда
  • Икономика и финанси
23/06/2017
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

На 22—23 юни 2017 г. Европейският съвет прие заключения относно: сигурността и отбраната, Парижкото споразумение относно изменението на климата, икономиката, миграцията и цифровата Европа.