Изказване на председателя Доналд Туск след заседанията на Европейския съвет от 22 и 23 юни 2017 г.

Европейски съвет
  • 23/06/2017
  • 15:30
  • Изявление и бележки
  • 409/17
  • Брекзит
  • Международна търговия и митници
  • Вътрешни работи
  • Заетост
  • Икономика и финанси
23/06/2017
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Вчера вечерта лидерите взеха три важни решения. На първо място, постигнахме съгласие да продължим действието на санкциите срещу Русия с още шест месеца. На второ място, Европа ще продължи да работи за изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата, в сътрудничество с нашите международни партньори. И на трето място, лидерите от ЕС-27 се споразумяха за процедурата по преместването на двете агенции на ЕС, базирани в Обединеното кралство. Това дава възможност на министрите да вземат окончателно решение чрез гласуване през ноември. Бързо постигнатото споразумение по този въпрос беше още едно потвърждение за нашето единство и решимост да намалим несигурността, предизвикана от излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Освен това министър-председателят Мей ни информира, че в понеделник ще направи предложението си относно правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство. Правата на гражданите са приоритет номер едно за държавите от ЕС-27 и ние ясно заявихме нашата позиция. Искаме да гарантираме пълните права на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство след Брексит. Първото ми впечатление е, че предложението на Обединеното кралство е под очакванията ни и че съществува риск от влошаване на положението на гражданите. Но екипът, водещ преговорите от наша страна, ще анализира предложението ред по ред, след като го получим на хартия.

Всъщност, излизането на Обединеното кралство от ЕС отне много малко време от този Европейски съвет. По-голямата част от работата ни беше посветена на преодоляването на тревогите на хората, свързани със сигурността, незаконната миграция и неконтролираната глобализация.

Тази сутрин се срещнахме с председателя на ЕЦБ Драги, който потвърди, че нещата в ЕС са се подобрили. Подновена е надеждата в европейския проект, което въздейства положително върху нашата икономика. Това доверие води до силен растеж, по-голямо потребление, повече инвестиции и, най-вече, повече работни места. В действителност сега е налице най-голям брой работни места, регистриран някога. Исках да споделя с вас тази оптимистична оценка на председателя Драги, тъй като за първи път от много години чуваме такива добри новини.

Лидерите проведоха и продължителен дебат по въпросите на търговията и баланса между отвореност и защита. Европа е и ще остане отворена за бизнес. При все това, ние постигнахме съгласие, че Европа трябва да защитава по-добре своите граждани от нелоялни търговски практики, например чрез въвеждането на по-голяма реципрочност. Договорихме се Комисията да анализира инвестициите от трети държави в стратегически сектори.

Днес лидерите обсъдиха Либия и маршрута през Централното Средиземноморие, където положението по отношение на незаконно пристигащите мигранти остава критично. Макар да е вярно, че предприемаме правилните мерки, единственият резултат, който наистина е важен за нас, е окончателно да се сложи край на това трагично положение. Лидерите постигнаха съгласие всички да работим по-усилено през следващите седмици с цел по-добро координиране на усилията ни и оказване на по-голяма подкрепа на Италия.

Накрая, наистина искам да благодаря на Джоузеф Мускат и неговия екип за много ефективното малтийско председателство. Джоузеф, наистина оценявам упоритата ви работа. Това не е просто едно клише, традицията налага да кажем нещо подобно, но, повярвайте ми, това беше едно от най-добрите преживявания в професионалния ми живот. Благодаря ти за помощта при подготовката на преговорите за Брексит и за придвижването на работата в областта на вътрешната сигурност, миграцията, както и за проследяването на окончателния край на таксите за роуминг. Наистина, Джоузеф, всички похвали, които получаваш, са напълно заслужени. Благодаря!