Европейски съвет
Съвет на Европейския съюз
Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Weekly schedule of President Donald Tusk

Европейски съвет
  • 20/07/2017
  • 16:40
  • Съобщение за печата
  • 491/17
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Институционални дела
20/07/2017
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Tuesday 25 July 2017
11.30 Presentation of letters of credentials of ambassadors

 Thursday 27 July 2017
11.30 Meeting with Prime Minister of Slovakia Robert Fico