Писмо на председателя Доналд Туск до лидерите от ЕС преди неформалната им вечеря в Талин

Европейски съвет
  • 21/09/2017
  • 18:25
  • Съобщение за печата
  • 529/17
  • Единен пазар
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
  • Еврозона
  • Институционални дела
  • Бюджет
21/09/2017
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Министър председателят Ратас ме помоли да председателствам нашата вечеря в навечерието на срещата на върха в областта на цифровите технологии в Талин.

На 29 юни 2016 г., броени дни след гласуването за излизане на Обединеното кралство от ЕС, решихме да поставим началото на процес на размисъл за бъдещето на Европейския съюз с 27 държави членки. Първата ни среща, посветена на това, през септември 2016 г., доведе до приемането на пътната карта от Братислава. Постигнахме съгласие да съсредоточим вниманието си върху въпросите, които будят най-непосредствена загриженост у нашите граждани: миграция, сигурност, както и икономически и социални въпроси. През настоящата година тази програма беше доразвита в Малта и Брюксел и това доведе до Декларацията от Рим, в която се очертава една по-цялостна визия за идните години.

Успоредно с това започнахме да изпълняваме тази програма и по време на редовните ни заседания на Европейския съвет. Намерихме решение на няколко въпроса, благодарение на което днес положението в Европа е по-добро и можем да гледаме към бъдещето с повече оптимизъм. В областта на миграцията съсредоточихме усилията си най-напред върху маршрута през Източното Средиземноморие, а след това върху маршрута през Централното Средиземноморие, с което си възвърнахме контрола по външните ни граници и намалихме броя на незаконните мигранти и на смъртните случаи в морето. В областта на сигурността продължихме да укрепваме инструментите си за борба с тероризма и постигнахме важен напредък в сферата на европейската отбрана, включително в сътрудничество с НАТО. В областта на икономиката поехме курс на преориентиране на нашата търговска политика, с цел да бъдат смекчени негативните последици от глобализацията. Поддържаме силни амбиции по отношение на отварянето на пазара (търговски споразумения с Канада и Япония), като същевременно реагираме все-твърдо на нелоялните търговски практики.

По всеки един от тези въпроси все още ни предстои важна и сериозна работа. Необходимо е да консолидираме външната си политика в областта на миграцията, да подобрим капацитета си за връщане и да намерим устойчиви решения относно реформираната система за предоставяне на убежище. Трябва да продължим да укрепваме европейската отбрана, на първо място чрез въвеждането на постоянното структурирано сътрудничество през декември. Също така трябва да продължим да подобряваме нашата икономическа база, включително чрез цифровия единен пазар (среща на върха в Талин), като същевременно гарантираме, че тя е социално балансирана (среща на върха в Гьотеборг през ноември).

Трябва да вземем решение и относно по-нататъшното развитие на еврото. Не съществува магическо решение за завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз веднъж завинаги. Но аз съм убеден, че сме длъжни да подобрим функционирането на ИПС и да го укрепваме стъпка по стъпка. Приоритетът ни следва да бъде завършването на банковия съюз в съответствие с договорената пътна карта, така че еврозоната да бъде структурно укрепена. Това означава, че трябва да подготвим общ предпазен механизъм за банковия съюз, да намалим допълнително риска и да проправим пътя към създаването на европейска схема за застраховане на депозитите. Наред с това следва да повишим способността на Европа да действа, което би могло да включва развиване на ЕМС към Европейски валутен фонд. Бяха представени редица идеи относно управлението и бюджетните ресурси, специфични за еврозоната, които ще трябва да бъдат допълнително обсъдени. За да постигнем напредък по тази програма, ще свикам среща на върха през декември в приобщаващ формат. Конкретни решения по тези въпроси следва да бъдат взети най-късно на заседанието на Европейския съвет през юни следващата година.

В същото време следва да продължим да развиваме международната роля на Съюза в съседните ни региони, както и в световен мащаб. Предлагам на октомврийското заседание на Европейския съвет да обсъдим отговора си на развитието в отношенията с Турция, а през май следващата година, съгласувано с министър-председателя Борисов, да се съберем в България за среща на върха, посветена на Западните Балкани. Търговията също ще продължи да бъде важен приоритет в работата ни.

Отвъд тези непосредствени приоритети пред нас стои важната задача за изготвянето на следващия многогодишен бюджет на ЕС. Обсъждането, което ще оформи политиките ни за следващите години, ще започне реално след сключването на споразумението относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Този въпрос ще заема важно място в програмата ни, докато не постигнем консенсус своевременно преди влизането в сила на новата многогодишна финансова рамка през 2021 г.

Невъзможно е всички тези въпроси да бъдат разгледани, а още по-малко решени, в Талин. Смятам обаче, че срещата ще бъде добра възможност да се обсъди как ще подходим към този дебат, особено като се имат предвид множеството интересни позиции, изразени неотдавна, относно същността, метода и целите. Ще очаквам вашите насоки, за да решим, след обсъждането ни, как да организираме работата на Европейския съвет в това отношение. За да се гарантира провеждането на открит, откровен и неформален обмен по тези въпроси, на масата в заседателната зала няма да има текстове и обсъждането няма да завърши с писмени заключения.

Накрая, всички ние следва да сме наясно, че излизането на Обединеното кралство от ЕС остава една от основните задачи пред нас. Това ще бъде тема на следващото ни заседание въз основа на член 50 във формат 27 през октомври.