Снимки и видеоматериали от срещата

Европейски съвет
Неформална среща на държавните и правителствените ръководители от ЕС, 3 февруари 2017 г.