Социални въпроси

Тази страница съдържа обща информация за последните и предстоящите заседания, съобщенията за печата и политиките, свързани с работата на Съвета и Европейския съвет в областта на социалните въпроси.

Свързани заседания

European Council

Education, Youth, Culture and Sports Council

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council

Подготвителни органи

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език
Последно преразгледан на 24/03/2015