Телекомуникации

Тази страница съдържа обща информация за последните и предстоящите заседания, за прессъобщенията и политиките, свързани с работата на Съвета и Европейския съвет в областта на телекомуникациите.

Свързани заседания

Competitiveness Council

Transport, Telecommunications and Energy Council

Предишни заседания

Министрите на транспорта постигнаха съгласие по позиция относно обучението на шофьорите, приеха заключения и обсъдиха пакета за мобилност. Министрите на далекосъобщенията постигнаха съгласие по позиция относно доставката на колетни пратки и обсъдиха бъдещите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията.
На 1 декември министрите на транспорта приеха позицията на Съвета относно преразгледаните правила за безопасност на гражданското въздухоплаване, включително безпилотните летателни апарати. На следващия ден министрите на телекомуникациите дадоха мандат за започване на преговори с Европейския парламент по правилата за роуминг на едро. На 5 декември министрите на енергетиката проведоха ориентационен дебат по предложението за регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ с оглед на вземането на решение по основните политически елементи на предложението, като регионалното сътрудничество и солидарността. Съветът изслуша и представяне от Комисията на нейния широкообхватен „пакет за чиста енергия“ в рамките на прилагането на стратегията за енергиен съюз. Пакетът включва законодателство в областта на енергийната ефективност, структурата на пазара на електроенергия, възобновяемите енергийни източници и управлението на енергията.

Подготвителни органи

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език
Последно преразгледан на 24/03/2015