Europeiska rådet och rådet i ett nötskal

Broschyren innehåller grundläggande information om hur Europeiska rådet och rådet fungerar. Ordförandens roll och arbetet vid rådets generalsekretariat beskrivs.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 6
Medietyp : Elektroniskt dokument (pdf, html)
Artikelnummer : QC-04-14-900-SVN
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Informationskällor om Europeiska rådet och rådet

Här finns information om var man kan följa rådets arbete, bl.a. online och via sociala medier, genom besök, direktsändningar och tillgång till dokument, och om hur man hittar dokumentation och audiovisuellt material för pressen.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 6
Medietyp : Elektroniskt dokument (pdf, html)
Artikelnummer : QC-04-14-718-SVN
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Europeiska unionen – Fakta och siffror

En sammanställning med viktig information om Europeiska unionen, dess medlemsstater och kandidatländer. Den innehåller en beskrivning av EU:s institutioner, befolkningssiffror, officiella språk, adresser till regeringarnas webbplatser och annan användbar information om varje land.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 86
Medietyp : Elektroniskt dokument (pdf, html)
Artikelnummer : QC-04-14-689-SVN
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Ekonomiska och monetära unionen

Denna broschyr innehåller information om den ekonomiska och monetära unionen, hur den fungerar och åtgärderna mot den ekonomiska krisen. Här beskrivs de samordnings- och tillsynsmekanismer som har införts för att undvika att en liknande situation uppstår i framtiden.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 26
Medietyp : Elektroniskt dokument (pdf, html)
ISBN : 978-92-824-4823-6
Artikelnummer : QC-02-13-805-SVN

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Det strategiska partnerskapet mellan Afrika och Europeiska unionen

Det fjärde toppmötet mellan EU och Afrika hölls i april 2014 i Bryssel. I denna publikation kan du hitta all information om mötet – bl.a. den förklaring som antogs, färdplanen 2014–2017 och förklaringen från EU och Afrika om migration och rörlighet.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 66
Medietyp : Elektroniskt dokument (pdf, html)
Artikelnummer : QC-02-14-974-SVN

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI |AR

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Euromynt – centrala fakta om euron

I denna broschyr ges grundläggande information om euron, dess användningsområde och produktionen av mynt och sedlar.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Medietyp : Elektroniskt dokument (pdf, html)
Artikelnummer : QC-04-14-547SVN
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Europa och du - Färgläggningsbok med EU:s huvudstäder

Visste du att Europeiska unionen har 28 medlemsstater? Vet du vad alla huvudstäderna heter? Med den här färgläggningsboken kan barn från 6 till 10 år lära sig namnen på EU:s huvudstäder, färglägga flaggorna och lära sig intressanta saker om varje medlemsstat. Ett trevligt inlärningsmaterial som kan användas både hemma och i skolan.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 32
Medietyp : Pocketbok
Artikelnummer : QC-04-14-546-SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Europas flaggor - en färgläggningsbok

En färgläggningsbok för barn med de nationella flaggorna för Europeiska unionens medlemsstater.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 34
Medietyp : Folder, lösblad
Artikelnummer : QC-02-13-211-0A-SVD
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Karta över Europeiska unionen

En användbar geopolitisk karta över Europeiska unionens 28 medlemsstater år 2013. På kartan finns även en infälld karta över öar och utomeuropeiska territorier som tillhör medlemsstaterna samt nationsflaggor.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Medietyp : Elektroniskt dokument (pdf, html)
Artikelnummer : QC-04-14-543SVN
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar 2013

I årsrapporten om allmänhetens tillgång till rådets handlingar 2013 beskrivs trenderna när det gäller begäran om tillgång till handlingar. Rapporten belyser också den viktigaste utvecklingen i rådets genomförande av förordningen om tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Rapporten ger en översikt över klagomål till Europeiska ombudsmannen och avgöranden från de europeiska domstolarna under 2013 i ärenden som rör tillgång till rådets handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 31
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-4241-8
Artikelnummer : QC-AF-14-001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Foreign policy - Key Terms in 24 Languages (Utrikespolitik – centrala begrepp på 24 språk)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, vad är det för något? Kapacitetsuppbyggnad? Reform av säkerhetssektorn? En restriktiv åtgärd? Den europeiska grannskapspolitiken? Rådets broschyr Utrikespolitik – centrala begrepp på 24 språk innehåller en ordlista över de vanligaste uttryck som används i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp). Där förtecknas den tekniska jargong – med definitioner på engelska – som man stöter på i dokument om denna fråga. Syftet med broschyren är att göra det lättare att förstå det arbete som är kopplat till unionens yttre åtgärder. Utrikespolitik – centrala begrepp på 24 språk är gratis och innehåller termer på alla EU-språk.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 79
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-4214-2
Artikelnummer : QC0114273SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Europeiska rådet under 2013

Konsolidering av de första tecknen på återhämtning efter den finansiella krisen, kampen för tillväxt och jobb, situationen i Syrien och Ukraina samt det skeppsbrott som drabbade hundratals migranter i Medelhavet är några av de viktiga händelser som har stått i centrum för Europeiska rådets uppmärksamhet under 2013. Det var också året då 27 blev 28 i och med att Kroatien anslöt sig till EU i juli. I denna fjärde del av sin årliga rapport utvärderar ordförande Herman Van Rompuy institutionens verksamhet. Broschyren innehåller också alla Europeiska rådets slutsatser, uttalanden och rapporter från 2013.
Coverpage
Utgivningsår : 2014
Antal sidor : 75
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-4177-0
Artikelnummer : QC-AO-13-001-SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Civilrätt – Europeiskt rättsligt samarbete

E-boken innehåller både rättsinstrument och kommentarer från välrenommerade akademiker, domare och höga tjänstemän från flera EU-medlemsstater. Utöver vissa grundläggande akter som Bryssel I och Luganokonventionen behandlas till exempel områden som handelsrätt, avtalsrätt och familjerätt samt ämnen som bevisupptagning.
Civilrätt – Europeiskt rättsligt samarbete är ett användbart verktyg i ett praktiskt e-boksformat, ämnat för domare och andra rättstillämpare, nationella myndigheter, juridikstuderande och medborgare som intresserar sig för europeisk civilrätt.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Medietyp : e-bok
ISBN : 978-92-824-3545-8
Artikelnummer : QC-30-11-327-SVE

Ladda ner ePub

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Handledning för videokonferenser vid gränsöverskridande förfaranden

Denna handledning omfattar användningen av videokonferensutrustning vid gränsöverskridande domstolsförhandlingar i Europeiska unionen. I handledningen diskuteras de organisatoriska, tekniska och rättsliga aspekterna av användningen av videokonferensteknik. Den innehåller även råd och vägledning för rättstillämpare, domstolstjänstemän och teknisk personal.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 38
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3795-7
Artikelnummer : QC-30-12-963-SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Ladda ner ePub

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Schengen – Din väg till fri rörlighet i Europa

Schengen, en by i södra Luxemburg vid floden Mosel, har blivit synonymt med avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och med fri rörlighet i Europa. Varje Schengenland utvärderas regelbundet för att man ska kunna se till att de gemensamt överenskomna bestämmelserna tillämpas korrekt av alla. Avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna påverkar andra politikområden, t.ex. hanteringen av gränsöverskridande brottslighet, gränsöverskridande resor, gränsöverskridande handel och gränsöverskridande rättsligt samarbete. Bestämmelserna om Schengenområdet gäller därför inte bara den fria rörligheten för personer utan också viserings- och asylfrågor, polis- och tullsamarbete samt rättsligt samarbete
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 9
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-4085-8
Artikelnummer : QC-02-13-227-SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Europeiska rådet
Rådet
Två institutioner i Europas tjänst

En lättläst presentation av Europeiska rådet och Europeiska unionens råd. I denna broschyr förklaras båda institutionernas huvudsakliga roller och uppgifter, den roll som rådets ordförandeskap spelar och hur rådets generalsekretariat fungerar. Broschyren innehåller även en lista med adresser och kontaktuppgifter.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 16
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-4131-2
Artikelnummer : QC-03-13-335SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Europeiska unionens råd
1952–2012: Sextio år av lagstiftning och beslutsfattande

Denna broschyr handlar om historien bakom Europeiska unionens råd och om hur det skapades. I broschyren skildras de händelser som har präglat rådet från inrättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess råd fram till i dag - ändringar av fördragen, kriser och utvidgningar. Broschyren ger en inblick i förberedelserna av rådets arbete och omröstningssystemet. Ett urval av grundläggande rättsliga bestämmelser illustrerar denna rika sextioåriga historia.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 45
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3817-6
Artikelnummer : QC-31-12-311-SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar 2012

I årsrapporten lämnas information om rådets offentliga register över handlingar. Den visar utvecklingen när det gäller begärandena om tillgång till handlingar och belyser de viktigaste händelserna som rör rådets tillämpning av förordningen under 2012. Den ger också en översikt över klagomål till Europeiska ombudsmannen och avgöranden från EU:s domstolar under 2012 enligt förordning (EG) nr 1049/2001 i ärenden som rör tillgång till rådets handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 29
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3965-4
Artikelnummer : QC-AF-13-001-SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Organisatoriska regler för eurotoppmötena

Dessa regler anger hur eurotoppmöten ska förberedas, genomföras och följas upp. Där finns bl.a. bestämmelser om kallelsen till mötet och sammanträdesorten, upprättande av dagordningen, eurotoppmötets sammansättning och ordförande samt om eurotoppmötenas uttalanden. Den andra delen av broschyren innehåller tre referenstexter.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 46
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3912-8
Artikelnummer : QC-30-13-400-SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Ladda ner ePub

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Europeiska rådet under 2012

De punkter som stod högst på Europeiska rådets dagordning under 2012 var insatser för att stabilisera och stärka euroområdet, stöd till tillväxt och sysselsättning och den oroliga situationen i Mellanöstern. Det var också det år då Europeiska unionen tilldelades Nobels fredspris.
I broschyren, som är den tredje i serien, ger ordförande Herman Van Rompuy sin personliga bild av institutionens verksamhet och av de händelser som präglade året.
Broschyren innehåller också alla Europeiska rådets slutsatser, uttalanden och rapporter från 2012.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 76
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3772-8
Artikelnummer : QCAO12001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Migration - Key Terms in 23 Languages

En ordlista som förklarar några av de viktigaste begrepp och den terminologi som används i samband med migration. Termer som "kompetensflykt" och "migrationshantering" är översatta till de 23 officiella EU-språken.
Coverpage
Utgivningsår : 2013
Antal sidor : 59
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3863-3
Artikelnummer : QC3013223SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Den här e-boken innehåller konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med bilagor och protokoll, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget som trädde i kraft i december 2009. Boken innehåller även Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som har samma rättsverkan som fördragen. E-boken är en uppdaterad version av den tryckta utgåvan från 2010.
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Medietyp : e-bok
ISBN : 978-92-824-3628-8
Artikelnummer : QC3211020SVE

Ladda ner ePub

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

Den här e-boken innehåller en konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), med bilagor och protokoll, i den lydelse det har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget som trädde i kraft i december 2009.
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Medietyp : e-bok
ISBN : 978-92-824-3605-9
Artikelnummer : QC3011417SVE

Ladda ner ePub

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar 2011

Denna rapport som omfattar år 2011 har utarbetats i enlighet med artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar på grundval av den statistik som anges i bilagan. I rapporten lämnas uppgifter om rådets offentliga register över handlingar och statistik om allmänhetens tillgång till handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Antal sidor : 31
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3671-4
Artikelnummer : QCAF12001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 En rättslig union från Paris till Lissabon
En historisk översikt över Europeiska unionens fördrag

Den här broschyren är ett komplement till affischen "Europeiska unionens fördrag" och presenterar den europeiska integrationens historia genom de olika fördragen, från fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen till Lissabonfördraget. I bilagan finns en kronologisk översikt med närmare information om varje fördrag.
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Antal sidor : 55
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3523-6
Artikelnummer : QC3111407SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 SPRÅKTJÄNSTEN VID GENERALSEKRETARIATET FÖR EUROPEISKA UNIONENS RÅD – För en fungerande mångspråkighet

Språktjänsten vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd levererar översättningar till två institutioner. Den här broschyren redogör för språktjänstens struktur, förklarar översättningsprocessen – från utkastet i original till den slutliga översatta texten – och beskriver hur språktjänsten samarbetar med andra avdelningar och institutioner.
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Antal sidor : 23
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3649-3
Artikelnummer : QC-32-11-696SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Financial crisis: key terms in 23 languages

En miniordlista i nyckeltermserien som är inriktad på finanskrisen. Den ger lämpliga motsvarigheter till engelska termer och är dessutom ett värdefullt verktyg för att bättre förstå nyhetsrapporterna, diskussionerna om beslutsfattandet och den allmänna offentliga diskussionen.
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Antal sidor : 67
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3582-3
Artikelnummer : QC-32-12-017SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 PRADO - Offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar online

Behöver du kontrollera identitetshandlingar? PRADO ger enkel tillgång till offentlig information om säkringar i många handlingar.
http://prado.consilium.europa.eu
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Antal sidor : 6
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3693-6
Artikelnummer : QC3012448SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Europeiska rådet under 2011

Statsskuldskrisen i euroområdet, den arabiska våren och undertecknandet av Kroatiens anslutningsfördrag hör till de händelser som varit utmärkande för 2011. Ordföranden Herman Van Rompuys senaste publikation behandlar Europeiska rådets verksamhet under 2011. Den innehåller hans personliga redogörelse för vad som varit ett utmanande år för EU, åtföljd av Europeiska rådets slutsatser och uttalanden från stats- och regeringschefer.
Coverpage
Utgivningsår : 2012
Antal sidor : 74
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3456-7
Artikelnummer : QC-AO-11-001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 EUROPEISKA RÅDETS HISTORIA: 50 ÅR MED TOPPMÖTEN

I den här broschyren, som är ett komplement till affischen Europeiska rådet: Europeiska unionens högsta institution, ser man tillbaka på Europeiska rådets historia från den första toppmötet i Paris 1961 till dess omvandling till en officiell institution i och med Lissabonfördraget 2009. En fullständig lista över Europeiska rådets möten ingår också.
Coverpage
Utgivningsår : 2011
Antal sidor : 23
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-3501-4
Artikelnummer : QC-31-11-406SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

Beställ ett exemplar i pappersformat på Publikationsbyråns webbplats

 Vägledning för det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Denna broschyr förklarar i detalj det nya ordinarie lagstiftningsförfarandet samt ordförandeskapets respektive rådets generalsekretariats respektive roller. Den innehåller även praktiska tabeller, inklusive en förteckning över rättsliga grunder och tidsfristerna för de olika stadierna i förfarandet.
Coverpage
Utgivningsår : 2011
Antal sidor : 55
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2647-0
Artikelnummer : QC3212175SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Ladda ner ePub

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |HR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Climate Change - Key Terms in 23 languages

Klimatförändringarna är en av de största globala utmaningarna i vår tid. Många dithörande begrepp och termer finns främst på engelska och har tidigare inte använts på andra EU-språk. I den här miniordlistan från rådets översättningstjänst finns förklaringar av nyckeltermerna, med översättning till de 23 officiella EU-språken.
Coverpage
Utgivningsår : 2011
Antal sidor : 48
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2927-3
Artikelnummer : QC3211695SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2010

Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2010 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2011
Antal sidor : 30
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2953-2
Artikelnummer : QCAF11001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Europeiska rådet under 2010

Denna publikation sammanfattar Europeiska rådets verksamhet under dess första år som officiell institution. I den första delen sammanfattar och analyserar ordföranden Herman Van Rompuy Europeiska rådets främsta utmaningar och resultat under 2010: att bevara stabiliteten i euroområdet, att skapa en ny strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning och att stärka Europeiska unionens ställning i världen. Den andra delen innehåller de officiella slutsatserna från de sex mötena i Europeiska rådet och uttalanden från stats- och regeringschefer.
Coverpage
Utgivningsår : 2011
Antal sidor : 46
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2819-1
Artikelnummer : QC3010507SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 PROJEKT EUROPA 2030 - Utmaningar och möjligheter

Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030
Coverpage
Utgivningsår : 2010
Antal sidor : 54
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2716-3
Artikelnummer : QC3210249SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |GA |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2009

Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2009 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2010
Antal sidor : 29
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2738-5
Artikelnummer : QCAF10001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Strategi för Europeiska unionens inre säkerhet
Mot en europeisk säkerhetsmodell

Strategin för den inre säkerheten har antagits för att hjälpa Europa att gå vidare, genom att föra samman befintlig verksamhet och fastställa principer och riktlinjer för framtida insatser. Den har utformats för att förebygga brott och öka kapaciteten att i tid vidta lämpliga åtgärder mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan genom en effektiv utveckling och förvaltning av lämpliga instrument
Coverpage
Utgivningsår : 2010
Antal sidor : 31
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2694-4
Artikelnummer : QC3010313SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 EUROPEISKA RÅDETS ARBETSORDNING – RÅDETS ARBETSORDNING

Två arbetsordningar, samlade i en publikation, fastställer Europeiska rådets och rådets interna organisation och funktionssätt. Broschyren innehåller bland annat regler som rör kallelser, sammansättningen, dagordningar, redaktionell kvalitet, budget etc.
Coverpage
Utgivningsår : 2009
Antal sidor : 46
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2547-3
Artikelnummer : QCRU09001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 EN EUROPEISK SÄKERHETSSTRATEGI - ETT SÄKERT EUROPA I EN BÄTTRE VÄRLD

Coverpage
Utgivningsår : 2009
Antal sidor : 43
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2435-3
Artikelnummer : QC7809568SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI |RU |AR

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008

Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2008 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2009
Antal sidor : 30
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2405-6
Artikelnummer : QC-AF-09-001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2007

Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2007 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2008
Antal sidor : 38
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2328-8
Artikelnummer : QCAF08001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : BG |ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |RO |SK |SL |FI

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2006

Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2006 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2007
Antal sidor : 37
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 978-92-824-2221-2
Artikelnummer : QCAF07001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |SK |SL |FI

 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2005

Denna broschyr innehåller rådets årsrapport om tillämpningen under 2005 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2006
Antal sidor : 37
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 92-824-3271-8
Artikelnummer : QC-AF-06-001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |SK |SL |FI

 Årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2005)

I denna sjunde årsrapport om de mänskliga rättigheterna anges de åtgärder som EU har vidtagit och den politik som EU har fört mellan den 1 juli 2004 och den 30 juni 2005 i syfte att uppnå sitt mål att främja den universella respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Även om rapporten inte är uttömmande framhålls däri de människorättsfrågor som har givit anledning till oro och vad EU har gjort för att angripa dem såväl inom som utanför unionen.
Coverpage
Utgivningsår : 2005
Antal sidor : 135
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 92-824-3185-1
Artikelnummer : QC-AA-05-001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |DA |DE |EL |EN |FR |IT |NL |PT |FI

 Årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2004)

Denna rapport är den sjätte i sitt slag efter dem som offentliggjordes i oktober 1999, 2000, 2001, 2002 och 2003. Den syftar till att sprida större kännedom om och delaktighet i Europeiska unionens åtagande för att de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna skall respekteras allmänt. Den avser inte att vara uttömmande utan försöker åstadkomma så stor öppenhet som möjligt i fråga om EU:s viktigaste ståndpunkter och åtgärder och syftar till att utgöra ett referensdokument om detta som omfattar den period som avses, från den 1 juli 2003 till och med den 30 juni 2004.
Coverpage
Utgivningsår : 2004
Antal sidor : 132
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 92-824-3084-7
Artikelnummer : QCAA04001SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |DA |DE |EL |EN |FR |IT |NL |PT |FI

 EU - Schengenkatalog (Del 4)

Denna del av katalogen har två huvudavsnitt - det första handlar om ömsesidig hjälp och informationsutbyte medan det andra handlar om operativt samarbete.
Coverpage
Utgivningsår : 2003
Antal sidor : 34
Medietyp : Pocketbok
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |DA |DE |EL |EN |FR |IT |NL |PT |FI

 EU - Schengenkatalog (Del 3)

Det är med stor tillfredsställelse som Europeiska Unionens råd lägger fram detta arbetsredskap som, vilket bör understrykas, inte är avsett att införa nya krav. Det är en indikator över hur regelverket på området viseringar och konsulärt samarbete bör tillämpas i praktiken och i detta avseende bör det alltid läsas tillsammans med de gemensamma konsulära anvisningarna.
Coverpage
Utgivningsår : 2003
Antal sidor : 28
Medietyp : Pocketbok
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |DA |DE |EL |EN |FR |IT |NL |PT |FI

 EU - Schengenkatalog (Del 2)

Den andra delen av katalogen gäller särskilt Schengens informationssystem och Sirene. Den ger goda upplysningar till kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen om vad som förväntas av dem, särskilt i praktiska termer, vad gäller Schengen.
Coverpage
Utgivningsår : 2002
Antal sidor : 40
Medietyp : Pocketbok
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |DA |DE |EL |EN |FR |IT |NL |PT |FI

 TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS HANDLINGAR

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har tillsammans utarbetat dessa praktiska anvisningar för hur man får tillgång till deras handlingar.
Coverpage
Utgivningsår : 2002
Antal sidor : 37
Medietyp : Pocketbok
ISBN : 9289419091
Artikelnummer : KA4101187SVC
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |CS |DA |DE |ET |EL |EN |FR |IT |LV |LT |HU |MT |NL |PL |PT |SK |SL |FI

 EU - Schengenkatalog

Syftet med katalogen är att klargöra och fördjupa Schengenregelverket samt ange rekommendationer och bästa metoder, så att de kan tjäna som exempel för de stater som ansluter sig till Schengen men även för dem som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.
Coverpage
Utgivningsår : 2002
Antal sidor : 55
Medietyp : häftad
Tillgänglig i pdf-format.
Ladda ner PDF

Tillgängliga språkversioner : ES |DA |DE |EL |EN |FR |IT |NL |PT |FI

Många av dessa dokument finns tillgängliga i PDF-format. För att se, spara och skriva ut dokumenten krävs adobe Acrobat Reader, version 4.0 (eller senare), som utan kostnad kan laddas ner från www.adobe.com.