Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Publicațiile Consiliului

Publicații gratuite

Librăria online a Consiliului cuprinde o colecț ie de publicaț ii ale Secretariatului General al Consiliului destinate informării publicului cu privire la activităț ile Consiliului. Un număr important de Publicații ale Consiliului sunt disponibile gratuit.

Publicații cu vânzare

Un număr tot mai mare de publicaț ii ale Consiliului sunt distribuite via serviciul de comandă online al Oficiului pentru Publicaț ii sau prin intermediul agenților de vânzări  din întreaga lume.

Instituț iile Europene pun la dispoziț ie un număr foarte mare de publicaț ii.

Link-uri relevante

În rezumat, următoarele link-uri sunt relevante pentru obținerea de materiale tipărite de la Consiliu și de la alte instituții europene: