Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Publikácie Rady

Publikácie zdarma

Elektronické kníhkupectvo Rady obsahuje zbierku publikácií, ktoré Generálny sekretariát Rady vypracoval s cieľom informovať verejnosť o činnostiach Rady. Značne množstvo publikácií Rady je k dispozícii zadarmo.

Publikácie na predaj

Čoraz väčší počet publikácií Rady sa distribuuje prostredníctvom elektronického kníhkupectva Úradu pre publikácie alebo jeho predajcov na celom svete.

Európske inštitúcie ponúkajú spolu veľké množstvo publikácií.

Zaujímavé odkazy

Prostredníctvom nasledujúcich odkazov môžete získať vytlačené dokumenty Rady a iných európskych inštitúcií: