Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Informacije za javnost

(*) = obvezni podatki
Osebni podatki
  •  moški  ženski
Poštni naslov
Vprašanje(-a)

  Sprejemam pogoje iz izjave o zaupnosti.

Vašo prošnjo bo obravnaval GD F, Služba za obveščanje javnosti (vodja: Cristina Gallach, tel.: +32 2 281 64 67), in sicer skladno z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (Uradni list L 8, 12.1.2001, str. 1). Osebne podatke iz vašega sporočila bo služba za obveščanje javnosti uporabila izključno za obravnavo vaše prošnje. Nekatere prošnje pa se lahko pošljejo tudi uradnikom institucij EU ali predsedstva Sveta EU, ki so pristojni za odgovor na določeno vprašanje. Za statistične namene bo vaša pošta v arhivih službe shranjena največ 5 let, nato pa bo uničena. Služba za obveščanje javnosti vam omogoča dostop do podatkov, ki vas zadevajo, in njihov popravek, lahko pa se posvetujete tudi z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.
Privacy statement