Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eiropadomes un Padomes budžets

ES vispārējā budžeta II iedaļā Eiropadomes un Padomes budžets (EC/C) ir iekļauts vienā kopīgā budžeta struktūrā.

Eiropadomes un Padomes budžets 2014. gadam ir EUR 534,2 miljoni, kas ir par EUR 1,3 miljoniem jeb 0,2 % mazāk nekā 2013. gadā.

  • Apropriācijas, kas saistītas ar personālu, tostarp 3100 ierēdņiem, 2014. gadā veido 60 % no Eiropadomes un Padomes budžeta.
  • Padome ik gadu rīko vairāk nekā 4000 oficiālu sanāksmju. Šo sanāksmju tiešās izmaksas (piemēram, delegāciju ceļošanas izdevumi un mutiskās tulkošanas izmaksas) veido 22 % no kopējā budžeta.
  • Ar ēkām un infrastruktūru saistītie izdevumi veido 9 %, savukārt datorsistēmas, iekārtas un mēbeles – vēl 8 %.

2014. gadā II iedaļa atbilst aptuveni 0,4 % no ES budžeta. Tie ir aptuveni 6 % no visu ES iestāžu kopējiem administratīvajiem izdevumiem.

Eiropadomes un Padomes budžeta sagatavošana sākas janvārī, kad tiek noteikti mērķi un izstrādāti priekšlikumi par vajadzīgajiem līdzekļiem nākamajā gadā. Uz tā pamata tiek izveidota Eiropadomes un Padomes "ieņēmumu un izdevumu tāme", ko iesniedz Padomei un pēc tam iekļauj Komisijas budžeta projekta priekšlikumā.

Līdz novembra vidum Padomei un Eiropas Parlamentam Samierināšanas komitejā ir jāvienojas par kopīgu dokumentu nākamā gada budžetam. Kad šī vienošanās ir panākta, Eiropas Parlamentam un Padomei ir 14 dienas laika apstiprināt kopīgo dokumentu. Pēc minētās apstiprināšanas budžetu uzskata par galīgi pieņemtu. 

 

Dokumenti 

Bullet01

2012. gada finanšu darbības pārskats (II iedaļa – Eiropadome un Padome)