Koristimo kolačiće kako bismo osigurali najbolje iskustvo pretraživanja našeg web-mjesta. Saznajte više o načinu na koji koristimo kolačiće te kako možete promijeniti svoje postavke.

Sastavi Vijeća

Vijeće Europske unije jedinstvena je pravna osoba, no sastaje se u 10 različitih „sastava”, ovisno o temi o kojoj se raspravlja:

 

Nema hijerarhije između sastava Vijeća, iako Vijeće za opće poslove ima posebnu koordinacijsku ulogu i odgovorno je za institucionalna, administrativna i horizontalna pitanja. Vijeće za vanjske poslove također ima posebnu zadaću.

Kako je Vijeće jedinstvena pravna osoba, svaki od njegovih 10 sastava može donijeti akt Vijeća koji je u nadležnosti drugog sastava. Stoga se u zakonodavnim aktima koje Vijeće donese ne spominju sastavi.

 

Povratak na vrh

Vijeće za opće poslove

Vijeće za opće poslove koordinira pripreme za sastanke Europskog vijeća (sastanak šefova država ili vlada država članica EU-a). Njegova je zadaća osigurati dosljednost u radu različitih sastava Vijeća.

Nadalje, Vijeće za opće poslove utvrđuje Višegodišnji financijski okvir EU-a (sedmogodišnji proračun EU-a iz kojega se financiraju svi programi i aktivnosti), nadzire proces proširenja EU-a i pristupne pregovore te se bavi pitanjima povezanima s institucionalnim ustrojem EU-a.

Europsko vijeće također može Vijeću za opće poslove povjeriti rad na bilo kojem drugom pitanju.

Kako radi Vijeće za opće poslove?

Vijeće za opće poslove uglavnom se sastoji od ministara za europske poslove iz svih država članica EU-a. Europsku komisiju obično zastupa povjerenik za međuinstitucionalne odnose, ovisno o pitanju o kojemu se raspravlja.

Sastanci Vijeća za opće poslove održavaju se jednom mjesečno.

 

Povratak na vrh

Vijeće za vanjske poslove

Vijeće za vanjske poslove odgovorno je za vanjsko djelovanje EU-a i bavi se širokim spektrom pitanja, od vanjske politike i obrane do trgovine, razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Utvrđuje i provodi vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a utemeljenu na smjernicama koje odredi Europsko vijeće.

Glavna zadaća Vijeća za vanjske poslove, zajedno s Europskom komisijom i uz potporu visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, jest osiguranje

jedinstva, dosljednosti i djelotvornosti vanjskog djelovanja EU-a.

Visoki predstavnik i države članice Vijeću za vanjske poslove mogu podnositi prijedloge iz područja zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Europska komisija i visoki predstavnik također mogu podnositi zajedničke prijedloge u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Kako radi Vijeće za vanjske poslove?

Vijeće za vanjske poslove sastoji se od ministara vanjskih poslova iz svih država članica EU-a. Ovisno o dnevnom redu, u Vijeću se mogu sastati i:

  • ministri obrane (zajednička sigurnosna i obrambena politika)
  • ministri odgovorni za razvoj (razvojna suradnja)
  • ministri trgovine (zajednička trgovinska politika)

Sastancima Vijeća za vanjske poslove predsjeda visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, trenutno Catherine Ashton.

No, kad Vijeće za vanjske poslove raspravlja o pitanjima iz zajedničke trgovinske politike, njime predsjeda predstavnik one države članice EU-a koja je na čelu šestomjesečnog rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a.

Visokom predstavniku pomaže Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD).

Vijeće za vanjske poslove sastaje se jednom mjesečno.

 

Povratak na vrh

Vijeće za ekonomske i financijske poslove (Ecofin)

Vijeće za ekonomske i financijske poslove odgovorno je za politiku EU-a u tri glavna područja: gospodarska politika, oporezivanje i regulacija financijskih usluga.

Njegova zadaća također uključuje pravna i praktična pitanja o jedinstvenoj valuti EU-a ‒ euru. On također koordinira stajališta EU-a za sastanke na međunarodnoj razini poput onih skupine G20, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke te je odgovoran za financijske aspekte međunarodnih pregovora o mjerama borbe protiv klimatskih promjena.

Kako radi Ecofin?

Vijeće Ecofin sastoji se od ministara gospodarstva i financija iz svih država članica. Relevantni europski povjerenici također sudjeluju na sastancima.

Postoje i posebni sastanci Ecofina na koje dolaze nacionalni ministri za proračun i europski povjerenik za financijsko programiranje i proračun kako bi pripremili godišnji proračun EU-a.

Ecofin se sastaje u pravilu jednom mjesečno.

 

Povratak na vrh

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP)

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove razvija suradnju i zajedničke politike o različitim prekograničnim pitanjima, s ciljem izgradnje prostora pravde širom EU-a.

Prekogranična pitanja uključuju jamčenje temeljnih prava, slobodno kretanje građana, civilnu zaštitu, azil i pitanja useljavanja, zajedničke istrage prekograničnog organiziranog kriminala, strategiju sigurnosti EU-a, uključujući borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala, računalnog kriminala i nasilnog radikalizma.

Kako radi Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove?

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove sastoji se od ministara pravosuđa i unutarnjih poslova iz svih država članica EU-a. Ministri pravosuđa bave se pravosudnom suradnjom u građanskom i kaznenom pravu, a ministri unutarnjih poslova su između ostalog nadležni za upravljanje granicama i policijsku suradnju.

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove obično se sastaje svaka dva mjeseca.

Danska, Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u potpunosti u provedbi određenih mjera u području pravosuđa i unutarnjih poslova, ili je njihovo sudjelovanje podložno određenim uvjetima.

 

Povratak na vrh

Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO)

Vijeće EPSCO radi na povećanju zaposlenosti i poboljšanju uvjeta rada i života, osiguravajući visoku razinu zdravlja ljudi i zaštite potrošača u EU.

Kako radi Vijeće EPSCO?

Vijeće EPSCO okuplja ministre nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača iz svih država članica EU-a. Na sastancima sudjeluju i relevantni europski povjerenici.

EPSCO se obično sastaje četiri puta godišnje. Obično su dva sastanka  posvećena isključivo temama zapošljavanja i socijalne politike.  

 

Povratak na vrh

Vijeće za konkurentnost

Vijeće za konkurentnost radi na jačanju konkurentnosti i povećanju gospodarskog rasta u EU. Bavi se četirima glavnim područjima: unutarnje tržište, industrija, istraživanje i inovacije te svemir.

Kako radi Vijeće za konkurentnost?

Ovisno o dnevnom redu, Vijeće za konkurentnost okuplja ministre nadležne za trgovinu, industriju, istraživanje i inovacije, gospodarstvo te svemir iz svih država članica. Na sastancima sudjeluju i relevantni europski povjerenici.

Sastanci se održavaju barem četiri puta godišnje.

 

Povratak na vrh

Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE)

Vijeće TTE radi na postizanju ciljeva EU-a u području prometa, telekomunikacija i energetike: uspostavi modernih, konkurentnih i učinkovitih tržišta i infrastrukture te stvaranju transeuropskih prometnih, komunikacijskih i energetskih mreža.

Kako radi Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku?

Sastav Vijeća TTE i broj njegovih sastanaka mijenja se u skladu s točkama na dnevnom redu:

  • ministri prometa obično se sastaju četiri puta godišnje
  • ministri energetike sastaju se tri ili četiri puta godišnje
  • ministri telekomunikacija sastaju se dvaput godišnje

Na sastancima sudjeluju i relevantni europski povjerenici.

 

Povratak na vrh

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo donosi zakonodavstvo u nizu područja koja se odnose na proizvodnju hrane, ruralni razvoj i upravljanje ribarstvom.

Kako radi Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo?

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo okuplja ministre iz svake države članice EU-a. Većinu država članica predstavlja jedan ministar za oba sektora, iako neke šalju dva ministra – jednoga za poljoprivredu i drugoga za ribarstvo.

Europski povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj ili europski povjerenik za pomorstvo i ribarstvo također sudjeluju na sastancima.

Sastanci se obično održavaju jednom mjesečno.

 

Povratak na vrh

Vijeće za okoliš

Vijeće za okoliš odgovorno je za politiku okoliša EU-a, uključujući zaštitu okoliša, razborito korištenje resursa i zaštitu zdravlja ljudi. Također se bavi međunarodnim pitanjima okoliša, posebno u području klimatskih promjena.

Kako radi Vijeće za okoliš?

Vijeće za okoliš sastoji se od ministara nadležnih za pitanja koja se posebno odnose na okoliš. Europsku komisiju na sastancima predstavljaju i povjerenik za okoliš i povjerenik za klimu.

Vijeće za okoliš sastaje se oko četiri puta godišnje. 

 

Povratak na vrh

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Područja politike kojima se bavi Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u nadležnosti su država članica. Uloga EU-a u tim područjima stoga je pružanje okvira za suradnju između država članica te razmjenu informacija i iskustva u područjima od zajedničkog interesa.

U slučajevima u kojima Ugovori to dozvoljavaju, EU može donijeti zakonodavne mjere. To je, primjerice, slučaj s audiovizualnim pitanjima i međusobnim priznavanjem diploma.

Politika obrazovanja također je jedna od ključnih sastavnica strategije „Europa 2020“.

Kako radi Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport?

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport sastoji se od ministara nadležnih za obrazovanje, kulturu, mlade, medije, komunikacije i sport iz svih država članica EU-a. Točan sastav Vijeća ovisi o točkama za raspravu na pojedinom sastanku.

Na sastanke vijeća dolazi i predstavnik Europske komisije – obično povjerenik za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport sastaje se tri ili četiri puta godišnje, dvaput u punom sastavu. 

 

Glavni dokumenti

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da    Ne


Što ste tražili?

Imate li prijedloga?