Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Tanácsi formációk

Az Európai Unió Tanácsa egyetlen jogi személynek számít, de a napirenden szereplő kérdésektől függően 10 különböző formációban ülésezik:

 

A tanácsi formációk között nincs alá-fölé rendeltségi viszony, ugyanakkor az Általános Ügyek Tanácsa külön koordinációs szerepet tölt be. Emellett a felelősségi körébe tartoznak a szervezeti, az adminisztratív és a horizontális ügyek is. A Külügyek Tanácsa is sajátos hatáskörrel rendelkezik.

Mivel a Tanács egyetlen jogi személynek minősül, a 10 formáció bármelyike elfogadhat egy másik formáció hatáskörébe tartozó jogi aktust. A Tanács által elfogadott jogi aktusokban ezért nem említik meg a formációt.

 

Az oldal tetejére

Általános Ügyek Tanácsa (ÁüT)

Az Általános Ügyek Tanácsa koordinálja az Európai Tanács üléseinek, azaz az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői találkozójának az előkészületeit. Feladata annak biztosítása, hogy az egyes tanácsi formációk munkája összehangolt legyen.

Emellett az Általános Ügyek Tanácsa alakítja ki az EU többéves pénzügyi keretét , amely az EU 7 évre szóló költségvetése és az összes uniós programra és tevékenységre nyújt forrást, felügyeli a bővítési folyamatot és a csatlakozási tárgyalásokat, valamint foglalkozik az EU szervezeti felépítéséhez kapcsolódó kérdésekkel is.

Az Európai Tanács szintén megbízást adhat az Általános Ügyek Tanácsának, hogy foglalkozzon bármely más kérdéssel.

 

Hogyan működik az Általános Ügyek Tanácsa?

Az Általános Ügyek Tanácsát túlnyomó részben a tagállamok európai ügyekért felelős miniszterei alkotják. Ülésein az Európai Bizottságot – a napirenden lévő ügyek függvényében – általában az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos képviseli.

Az Általános Ügyek Tanácsának ülésére havonta egyszer kerül sor.

 

Az oldal tetejére

Külügyek Tanácsa (KüT)

A Külügyek Tanácsa felelős az Európai Unió külső tevékenységéért, amely számos területet ölel fel a kül- és a védelempolitikától a kereskedelemig, a fejlesztési együttműködésig és a humanitárius segítségnyújtásig. Az Európai Tanács által kidolgozott iránymutatások alapján a Külügyek Tanácsa határozza meg és hajtja végre az EU kül- és biztonságpolitikáját.

A Külügyek Tanácsának fő feladata, hogy az Európai Bizottsággal közösen és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének segítségével biztosítsa az EU külső tevékenységének egységességét, következetességét és hatékonyságát.

A főképviselő és a tagállamok a Külügyek Tanácsának nyújthatják be a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó javaslataikat. Az Európai Bizottság és a főképviselő együttes javaslatokat is előterjeszthet a közös kül- és biztonságpolitika területére vonatkozóan.

 

Hogyan működik a Külügyek Tanácsa?

A Külügyek Tanácsát az EU tagállamok külügyminiszterei alkotják. A Tanács a napirend függvényében a következőket is összehívhatja:

  • védelmi miniszterek (közös biztonság- és védelempolitika),
  • fejlesztési miniszterek (fejlesztési együttműködés),
  • kereskedelmi miniszterek (közös kereskedelempolitika).

A Külügyek Tanácsának ülésein az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elnököl. Ezt a tisztet jelenleg Catherine Ashton tölti be.

Amikor viszont a Külügyi Bizottság a közös kereskedelempolitikával kapcsolatos ügyeket tárgyal, akkor az ülést az Európai Unió Tanácsának féléves soros elnökségét betöltő EU-tagállam képviselője vezeti.

A főképviselő munkáját az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti.

A Külügyek Tanácsa havonta egyszer ülésezik.

 

Az oldal tetejére

Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin Tanács)

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács az alábbi három fő területen felelős az uniós szakpolitika alakításáért: gazdaságpolitika, adóügy és a pénzügyi szolgáltatások szabályozása.

Hatáskörébe tartoznak a közös uniós valutával, az euróval kapcsolatos jogi és gyakorlati kérdések is. Az Ecofin Tanács hangolja össze továbbá a nemzetközi szinten – pl. a G20-ak találkozóin, illetve a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal folytatott tárgyalásokon – képviselendő uniós álláspontot, de felelősségi körébe tartoznak az éghajlatváltozással szembeni fellépést célzó intézkedésekről folytatott nemzetközi tárgyalások pénzügyi vonatkozásai is.

 

Hogyan működik az Ecofin?

Az Ecofin Tanácsot az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei alkotják. Az illetékes bizottsági biztosok szintén részt vesznek az üléseken.

Az EU éves költségvetésének előkészítése céljából az Ecofin külön üléseket tart, melyeken a tagállamok költségvetésért felelős miniszterei és a pénzügyi programozásért és a költségvetésért felelős bizottsági biztos vesznek részt.

Az Ecofin üléseit általában havonta rendezik meg.

 

Az oldal tetejére

Bel- és Igazságügyi Tanács (IB Tanács)

A Bel-és Igazságügyi Tanács az egész Unióra kiterjedő igazságszolgáltatási térség kiépítésének érdekében együttműködést és közös szakpolitikát alakít ki a különböző, határokon átnyúló ügyek kezelésére.

A határokon átnyúló ügyek közé tartozik az alapvető jogok biztosítása, a polgárok szabad mozgása, a polgári védelem, a menekültügy és a bevándorlási ügyek, a határokon átnyúló szervezett bűnözéssel kapcsolatos közös nyomozás, valamint az EU biztonsági stratégiája, ideértve a terrorizmus és a szervezett bűnözés, illetve a számítástechnikai bűnözés és az erőszakos radikalizálódás elleni harcot.

 

Hogyan működik a Bel- és Igazságügyi Tanács?

Az IB Tanácsot az uniós tagállamok igazság- és belügyminiszterei alkotják. Az igazságügyi miniszterek a polgári és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel foglalkoznak, míg a belügyminiszterek többek között a határigazgatással és a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos kérdésekért felelősek.

Az IB Tanács általában kéthavonta ülésezik.

Dánia, az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt teljes mértékben bizonyos igazság- és belügyi intézkedések végrehajtásában, illetve részvételüket meghatározott feltételekhez kötik.

 

Az oldal tetejére

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO Tanács)

Az EPSCO Tanács célja a foglalkoztatási szint növelése és az élet- és munkakörülmények javítása, ezzel az emberi egészség és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása az Európai Unióban.

 

 

Hogyan működik az EPSCO Tanács?

Az EPSCO Tanácsot az EU tagállamok foglalkoztatási, szociális, egészségügyi és fogyasztóvédelmi miniszterei alkotják. Az illetékes bizottsági biztosok szintén részt vesznek az üléseken.

Az EPSCO Tanács évente rendszerint négyszer ülésezik. A négy ülés közül kettőt általában kizárólag foglalkoztatás- és szociálpolitikai témáknak szentelnek

 

Az oldal tetejére

Versenyképességi Tanács (COMPET Tanács)

A Versenyképességi Tanács munkája az EU versenyképességének erősítését és gazdasági növekedésének fokozását célozza. Tevékenysége négy nagyobb szakterületre összpontosul: belső piac, ipar, kutatás és innováció, illetve űrpolitika.

 

Hogyan működik a Versenyképességi Tanács?

A napirend függvényében a Versenyképességi Tanácsot a tagállamok kereskedelmi, ipari, kutatási és innovációs, gazdasági, illetve űrpolitikáért felelős miniszterei alkotják. Az illetékes bizottsági biztosok szintén részt vesznek az üléseken.

Évente legalább négy ülésre kerül sor.

 

Az oldal tetejére

Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács (TTE Tanács)

A TTE Tanács munkájának célja a közlekedés, a távközlés és az energiaügy területein kitűzött uniós feladatok teljesítése: korszerű, versenyképes és hatékony piacok és infrastruktúrák létrehozása, valamint transzeurópai közlekedési, távközlési és energetikai hálózatok kiépítése.

 

Hogyan működik a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács?

A Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács a napirendi pontok függvényében változó összetételben és rendszerességgel ülésezik:

  • a közlekedési miniszterek évente rendszerint négyszer,
  • az energiaügyi miniszterek évente háromszor vagy négyszer,
  • a távközlési miniszterek pedig évente kétszer üléseznek.

Az illetékes bizottsági biztosok szintén részt vesznek az üléseken.

 

Az oldal tetejére

Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AGRIPECHE Tanács)

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács az élelmiszertermeléshez, a vidékfejlesztéshez és a halászati gazdálkodáshoz kötődő számos területen fogad el jogszabályokat.

 

Hogyan működik a Mezőgazdasági és Halászati Tanács?

Az AGRIPECHE Tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az egyes tagállamokat legtöbbször egyetlen miniszter képviseli, aki mindkét ágazatért felelős, ám vannak olyan tagállamok is, amelyek két minisztert delegálnak, egyet a mezőgazdaság, egy másikat pedig a halászati ágazat képviseletében.

Az üléseken részt vesz a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős európai biztos vagy a tengeri ügyekért és halászatért felelős európai biztos is.

Havonta rendszerint egy ülésre kerül sor.

 

Az oldal tetejére

Környezetvédelmi Tanács (ENV Tanács)

A Környezetvédelmi Tanács felelős az EU környezetpolitikájáért, köztük a környezetvédelemért, a források körültekintő felhasználásáért és az emberi egészség védelméért. Nemzetközi környezetvédelmi ügyekkel is foglalkozik, különösen az éghajlatváltozás területén.

 

Hogyan működik a Környezetvédelmi Tanács?

A Környezetvédelmi Tanácsot a környezettel konkrétan kapcsolatos kérdésekért felelős miniszterek alkotják. Az üléseken az Európai Bizottságot a környezetvédelmi, valamint az éghajlat-politikai biztos képviseli.

A Környezetvédelmi Tanács évente hozzávetőleg négyszer ülésezik

 

Az oldal tetejére

Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács (EYCS Tanács)

Az EYCS Tanács hatáskörébe tartozó szakpolitikai területekért a tagállamok felelősek. Az EU szerepe az oktatási, az ifjúsági, a kulturális és a sportügyi területeken ezért az, hogy gondoskodjon a tagállamok közötti együttműködési keretrendszerről, amely lehetővé teszi az információ- és tapasztalatcserét a közös érdeklődésre számot tartó területeken.

Az EU jogalkotási tevékenységet is folytathat olyan esetekben, amikor a szerződések ezt lehetővé teszik. Ilyen például az audiovizuális ügyek, illetve az oklevelek kölcsönös elismerésének kérdése.

Az oktatáspolitika kulcsfontosságú szerepet játszik az „Európa 2020” stratégiában is.

 

Hogyan működik az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács?

Az EYCS Tanácsot a tagállamok oktatásért, kultúráért, ifjúságért, tömegtájékoztatásért, kommunikációért és sportért felelős miniszterei alkotják. A Tanács pontos összetétele az egyes üléseken megvitatott napirendi pontoktól függ.

A Tanács ülésein az Európai Bizottság képviselője is részt vesz, általában az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos személyében.

Az EYCS Tanács évente három-négy alkalommal ül össze, két alkalommal az összes miniszter részt vesz a tanácskozáson

 

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen    Nem


Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?